Lục Chỉ Cầm Ma
8.5/10
4292

Tác giả: Nghê Khuông

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nguồn:

Trạng thái: FULL

Nguồn: nhanmonquan.com

Vần Thơ Thay Tựa
Cầm Ca
Chủ nhân hữu tửu hoan kim tịch,
Thỉnh tấu minh cầm Quảng Lăng khách.
Nguyệt chiếu thành đầu ô bán phi,
Sương thê vạn mộc phong nhập y.
Đồng lư hoa chúc, chúc tăng huy,
Tiên đàn Lục Thủy hậu Sở Phi.
Tứ tọa vô ngôn tinh dục hy.
Thanh Hoài phụng sứ thiên dư lý,
Cảm cáo vân sơn tùng thử thủy
(Lý Kỳ)
Tạm dịch:
Đêm nay bày rượu đãi đằng,
Chủ mời ông khách Quảng Lăng tấu đàn.
Trăng soi ô thước bàng hoàng,
Sương vương nhành lá, gió ngàn hắt hiu.
Nến vui, trầm tỏa phiêu diêu,
Trước đàn Lục Thủy, lại dìu Sở Phi.
Tiếng đàn vừa trỗi tức thì,
Bốn bề phẳng lặng, sao kia cũng mờ!
Thanh Hoài hoạn lộ thờ ơ,
Từ nay đã quyết nương nhờ núi mây!
(Phương Thảo)

8.5/10
4292
Lục Chỉ Cầm Ma

Tác giả : Nghê Khuông

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nguồn:

Trạng thái: FULL

Nguồn: nhanmonquan.com

Vần Thơ Thay Tựa
Cầm Ca
Chủ nhân hữu tửu hoan kim tịch,
Thỉnh tấu minh cầm Quảng Lăng khách.
Nguyệt chiếu thành đầu ô bán phi,
Sương thê vạn mộc phong nhập y.
Đồng lư hoa chúc, chúc tăng huy,
Tiên đàn Lục Thủy hậu Sở Phi.... />Nhất thanh dĩ động vật giai tịnh,
Tứ tọa vô ngôn tinh dục hy.
Thanh Hoài phụng sứ thiên dư lý,
Cảm cáo vân sơn tùng thử thủy
(Lý Kỳ)
Tạm dịch:
Đêm nay bày rượu đãi đằng,
Chủ mời ông khách Quảng Lăng tấu đàn.
Trăng soi ô thước bàng hoàng,
Sương vương nhành lá, gió ngàn hắt hiu.
Nến vui, trầm tỏa phiêu diêu,
Trước đàn Lục Thủy, lại dìu Sở Phi.
Tiếng đàn vừa trỗi tức thì,
Bốn bề phẳng lặng, sao kia cũng mờ!
Thanh Hoài hoạn lộ thờ ơ,
Từ nay đã quyết nương nhờ núi mây!
(Phương Thảo)

Chương mới nhất

Danh sách chương

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

Tuyết Hoa Phong Nguyệt

Tuyết Hoa Phong Nguyệt

7.5/10
2758

Tác giả: Giả Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: Full

Phật Tâm Hồng Nhan

Phật Tâm Hồng Nhan

7.5/10
1252

Tác giả: Giang Nam

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Trạng thái: Full

Tú Xuân Đao

Tú Xuân Đao

7.5/10
1120

Tác giả: Công tử Nhạc

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Linh Dị, Kiếm Hiệp

Trạng thái: Full

Kim Điêu Thần Chưởng

Kim Điêu Thần Chưởng

7.5/10
6368

Tác giả: Ảo Long

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: Full

Kiếm Châu Duyên

Kiếm Châu Duyên

7.5/10
1645

Tác giả: Trương Tuẫn Tử

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: Full

Bán Thế Anh Hùng

Bán Thế Anh Hùng

7.5/10
1610

Tác giả: Tần Hồng

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: Full

Liên Thành Quyết

Liên Thành Quyết

7.5/10
4977

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: Full

Ngưng Sương Kiếm

Ngưng Sương Kiếm

7.5/10
1889

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: Full

Nhấn Mở Bình Luận