Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)


Dịch giả: Tiểu BăngĐắm chìm trong thế giới Lam Ngâ