Lộng Triều

Ngay khi hai người Chung Dược Quân đang nói chuyện, Triệu Quốc Đống cũng ngồi suy nghĩ việc điều chỉnh nhân sự của Ninh Lăng.

Ngô Nguyên Tể có tác phong rất nhanh. Ngày thứ hai sau khi Triệu Quốc Đống tham gia hội nghị thường ủy, Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy thông báo đến Ban Tổ chức cán bộ Ninh Lăng, Tỉnh ủy Điền Nam đã tiến hành đoàn khảo sát đến An Nguyên về việc Ninh Lăng và Hồng Sơn tiến hành trao đổi cán bộ.

Dẫn đoàn là một vị phó Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy Điền Nam. Hàn Độ tự mình tiếp đón đoàn, hơn nữa cũng báo cáo với Miêu Chấn Trung và Ứng Đông Lưu.

Chuyện này sau khi Ngô Nguyên Tể dẫn đoàn đại biểu Hồng Sơn rời khỏi Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống đã báo cáo lên Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy bằng văn bản. Một tuần sau ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy cũng trả lời, về nguyên tắc đồng ý với việc này.

Triệu Quốc Đống cũng chuyên môn lên An Đô phân biệt báo cáo với Hàn Độ, Miêu Chấn Trung cùng Ứng Đông Lưu. Hắn đưa ra vài quan điểm của mình và của thị xã Hồng Sơn. Ở vấn đề này ba người kia khá nhất trí, ủng hộ trao đổi cán bộ, nhất là ủng hộ cán bộ Ninh Lăng đến Hồng Sơn nhận chức, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của khu vực biên giới. Đây cũng là cách giúp đỡ tỉnh khó khăn của tỉnh lớn là tỉnh An Nguyên.

Có thể đưa việc trao đổi cán bộ giữa hai thị xã lên tầm cao như vậy cũng là một loại bản lĩnh. Triệu Quốc Đống thật không ngờ Tỉnh ủy thoáng cái đẩy việc mình và Ngô Nguyên Tể bàn với nhau lên đến tầm chính trị quốc gia.


Hồng Sơn là khu vực dân tộc thiểu số nhưng người Hán cũng chiếm phân nửa, diện tích rộng, tài nguyên sức lao động phong phú, dân cư lương thiện nhưng giáo dục khá lạc hậu. Kinh tế cũng thuộc diện trung bình ở Điền Nam, không tính kém nhất nhưng so sánh với các thành phố, thị xã ở An Nguyên vẫn còn kém rất rõ ràng. Trao đổi cán bộ với Ninh Lăng có tốc độ phát triển nhanh nhất cả nước thì đó chính là có lợi cho Hồng Sơn. Đồng thời cũng tỏ vẻ Ninh Lăng, thậm chí An Nguyên ủng hộ và giúp đỡ tỉnh bạn.

Theo ý kiến sơ bộ của hai Tỉnh ủy, thị xã Hồng Sơn sẽ đưa năm cán bộ đến Ninh Lăng kiêm nhiệm. Trong đó có một cán bộ cấp chính huyện, hai cấp phó huyện, hai cán bộ cấp phòng, Ninh Lăng cũng tương tự như vậy. Còn việc nhận chức của cán bộ sẽ căn cứ tình hình thực tế mà xác định.

Triệu Quốc Đống cũng đã gọi điện trao đổi với Ngô Nguyên Tể. Ngô Nguyên Tể tỏ vẻ cán bộ Ninh Lăng sang thì Thị ủy Hồng Sơn sẽ nghiêm túc suy xét. Mà cán bộ từ Hồng Sơn sang thì hy vọng Ninh Lăng có thể bố trí đến cương vị thích hợp để bọn họ có thể học tập, hy vọng trong một năm thời gian các cán bộ này thay đổi được quan niệm và tác phong làm việc, vậy là đủ.

Xem ra Ngô Nguyên Tể đúng là hy vọng qua việc trao đổi cán bộ này khiến Hồng Sơn phát triển thêm. Muốn để cho cán bộ lãnh đạo Hồng Sơn cảm nhận biến hoá bên ngoài mang tới ảnh hưởng lớn như thế nào.

Năm cán bộ sẽ tiến hành trao đổi cũng làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ. Nhất là một cán bộ cấp chính huyện càng làm Triệu Quốc Đống suy nghĩ khá lâu.


Ngô Nguyên Tể đã đề cập tới Hoắc Vân Đạt và Cổ Bình Nguyên. Nếu như hai người này sang không chừng sẽ nhanh chóng lên làm Phó thị trưởng.

Theo tính cách của Ngô Nguyên Tể thì người này có vài điểm khá giống mình. Đó chính là dùng người không tin, đã không tin sẽ không dùng, có can đảm mạnh dạn sử dụng cán bộ. Ngô Nguyên Tể có ấn tượng tốt với Hoắc Vân Đạt cùng Cổ Bình Nguyên, mà nếu lợi dụng cơn gió trao đổi cán bộ này để bọn họ làm Phó thị trưởng rồi làm ra thành tích thì tương lai sẽ rất sáng.

Chẳng qua Hoắc Vân Đạt thì Triệu Quốc Đống có chút không nỡ. Kinh tế Đông Giang đang bắt đầu phát triển trở lại, Giản Hồng và Hoắc Vân Đạt phối hợp khá ăn ý. Hai ba năm tới kinh tế Đông Giang sẽ bay vọt. Hoắc Vân Đạt là người giỏi làm kinh tế, bây giờ y tới Hồng Sơn thì không biết sẽ có biến hoá như thế nào.

Cổ Bình Nguyên cũng được, mình đã nói chuyện với Chung Dược Quân, xem ra Chung Dược Quân cũng hơi động tâm nhưng việc này cũng cần hỏi ý kiến chính cán bộ đó. Dù sao không phải là đổi đơn vị thuộc thị xã mà là sang tỉnh khác. Đây là cơ hội nhưng phải xem cách nhìn nhận của anh đối với việc này.


Đoàn khảo sát của Điền Nam đến Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống, Chung Dược Quân, Lam Quang cùng với Tiêu Phượng Minh cũng gặp đoàn. Lam Quang cùng Tiêu Phượng Minh còn đi cùng đoàn trong thời gian bọn họ ở Ninh Lăng.

Các đồng chí Điền Nam rất hài lòng với sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng, bọn họ có ấn tượng rất sâu về sự phát triển của Ninh Lăng.

Dù là trao đổi Hoắc Vân Đạt hay Cổ Bình Nguyên sang Hồng Sơn thì cũng có nghĩa lại có một cán bộ cấp chính huyện bị thiếu. Hơn nữa còn cả việc điều chỉnh bộ máy Tào Tập, Thương Hóa, nó có thể nói là đợt điều chỉnh lớn thứ hai sau khi hắn lên làm Bí thư thị ủy Ninh Lăng.

Triệu Quốc Đống vốn không thích điều chỉnh với quy mô lớn như vậy. Hắn thích tiến hành từng bước nhưng tình hình Tào Tập không thể kéo dài, mà bên Thương Hóa cũng là như vậy.

Dù là chủ tịch Tây Giang hay Đông Giang thì tính quan trọng cũng không thua gì Bí thư huyện ủy Thương Hóa, Tào Tập. Đợt điều chỉnh này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của các quận, huyện trong hai ba năm tới. Nhất là đối với hai huyện phát triển chậm chạp thì càng quan trọng hơn.

Tào Tập cùng Thương Hóa sẽ được điều chỉnh lớn.


Phong Đình vốn chậm phát triển nhưng do Bí thư huyện ủy Đàm Viễn Ba đẩy mạnh nên bắt đầu khởi động. Năm nay Phong Đình được sở Khoa học công nghệ tỉnh ủng hộ nên đưa ra quy hoạch khai thác tài nguyên tre, quy hoạch này cũng được bộ Nông nghiệp chú trọng. Tháng tư lúc Triệu Quốc Đống còn trên Bắc Kinh thì một vị Phó bộ trưởng bộ Nông nghiệp cùng Phó chủ tịch tỉnh Khang Nhân Lương đã tới khảo sát tài nguyên tre của Phong Đình, cũng đưa tới vài công ty tập đoàn trong lĩnh vực này. Trong đó tập đoàn Lục Viên là tập đoàn lớn nhất trong các sản phẩm từ tre của cả nước, sản phẩm được xuất khẩu sang nhiều nước Âu, Mỹ.

Về phần Đông Giang dưới sự hợp tác của Giản Hồng và Hoắc Vân Đạt có thể nói tăng tốc cực nhanh. Năm ngoái có tốc độ tăng trưởng đứng đầu cả thị xã, đạt 250%. Mà năm nay Đông Giang vẫn đứng đầu về tốc độ phát triển. Theo suy nghĩ của Giản Hồng và Hoắc Vân Đạt, bọn họ muốn trong nhiệm kỳ lần này khiến GDP của Đông Giang đứng thứ ba toàn Ninh Lăng, thu tài chính, thu nhập bình quân của người dân đều phải vượt qua Hoa Lâm, muốn tranh cao thấp với Tây Giang.

Khẩu hiệu này đúng là đủ lớn, hơn nữa Giản Hồng và Hoắc Vân Đạt cũng đã nói ra trong hội nghị toàn Quận ủy. Nhất là đưa ra yêu cầu vượt qua Hoa Lâm, sự khiêu chiến này làm Hoa Lâm chấn động mạnh. Bí thư huyện ủy Hoa Lâm – Đường Diệu Văn cùng Cát Thành cũng tỏ vẻ tiếp nhận khiêu chiến. Đưa ra ý kiến xem ai có thể ngồi ổn trong top 3 toàn thị xã.

Bởi vì Đông Giang đưa khẩu hiệu như vậy khiến Hoa Lâm, Thổ Thành, Vân Lĩnh, Khuê Dương đều chuẩn bị lực lượng, quyết tâm trong hai ba năm tới kinh tế quận, huyện mình phát triển cực nhanh, tranh vị trí ít trong top 5.

Nhất là ở Thổ Thành, Ngụy Hiểu Lam càng đưa ra mục tiêu rõ ràng, muốn biến khu công nghiệp thực phẩm của Thổ Thành là nơi có sức hấp dẫn nhất tỉnh, muốn Thổ Thành là trụ sở công nghiệp thực phẩm quan trọng nhất của tỉnh. Đây trực tiếp là lời khiêu chiến với Hoa Lâm cùng Tây Giang. Hiện nay giá trị sản lượng ngành công nghiệp thực phẩm của Tây Giang cùng Hoa Lâm cao hơn Thổ Thành không ít. Vậy mà Thổ Thành còn đặt mục tiêu như vậy.

Không khí truy đuổi bắt đầu nóng lên khiến Triệu Quốc Đống và Chung Dược Quân không thể không luôn nhấn mạnh bắt đầu từ năm 2005, Thị ủy, Ủy ban Ninh Lăng khi đánh giá thì tăng trưởng GDP từ vị trí thứ nhất chuyển xuống thứ hai. Thu nhập của nông dân, dân cư thành thị, tăng thu tài chính là chỉ tiêu quan trọng nhất, sau đó mới là tăng trưởng GDp, tăng đầu tư tài sản cố định, thu hút đầu tư...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận