Linh Chu


- Cái gì? Thần Cơ trung kỳ?


Một vị tu sĩ Thần Cơ trung kỳ mặc bạch sắc nho bào lên tiếng kinh hô.


Hắn không thể tin được Phong Phi Vân chỉ có tu vi Thần Cơ trung kỳ, đồng dạng là cảnh giới Thần Cơ trung kỳ, nhưng mà lực lượng chênh lệch thật

sự quá lớn.


Nhưng mà lợi này chính là từ trong miệng của Kỷ Phong nói ra, lại khiến cho người ta không thể không tin.


- Thần Cơ trung kỳ!


Ngay cả mấy đại nhân vật của thế hệ trẻ đều không kìm lòng được mà liên

tục đứng dậy, bọn họ cũng không tin tu sĩ Thần Cơ trung kỳ có thể đạt

được lực chiến đấu cường đại như thế.


- Có cái gì mà phải kỳ quái, yêu ma chi tử đã từng giao thủ với cự kình

rồi, Kỷ Phong sẽ thua ở trong tay của hắn, đây vốn là chuyện đương

nhiên.


Không ai biết lời này là do người nào nói ra, nhưng mà lại truyền vào trong tai của mỗi người.


Đại danh của yêu ma chi tử hôm nay đã sớm nương theo sự quật khởi của nữ ma mà danh chấn thiên hạ, cơ hồ mỗi tu sĩ khắp thiên hạ đều biết Nam

Thái phủ xuất ra một thanh niên chảy trong mình yêu ma chi huyết, từng

nghịch thiên chiến cự kình, đích thân hồi phục cho nữ ma, được gọi là sứ giả của nữ ma, nói khó nghe một chút chính là tay sai của nữ ma.


Nhưng mà người thật sự gặp qua yêu ma chi tử đã ít lại càng ít, cơ hồ

từng cái tu sĩ cho rằng yêu ma chi tử hẳn là ở bên người của nữ ma, trợ

trụ vi ngược, tàn sát thương sinh, là một quái vật dữ tợn mà xấu xí.


Nhưng mà yêu ma chi tử lại xuất hiện ở Vạn Tượng tháp, càng trở thành

học viên của Vạn Tượng tháp, không chỉ trưởng thành không dữ tợn xấu xí, ngược lại còn có chút anh tuấn, ít nhất nữ tu sĩ ở tại chỗ đều cho là

như vậy.


Nếu yêu ma chi tử bình thường như vậy, có lẽ thật chỉ có cảnh giới Thần

Cơ trung kỳ, về phần hắn đã từng giao thủ với cự kình hẳn là mượn lực

Cơ trung kỳ, về phần hắn đã từng giao thủ với cự kình hẳn là mượn lực

lượng của nữ ma.


- Bại?


Khóe miệng của Kỷ Phong cong lên, nói:


- Ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa thua bao giờ, ta vì đồ ma mà đến, coi như là yêu ma chi tử cũng phải chết.


Cả tầng thứ tư của diễn vũ chiến tháp đột nhiên bốc lên liệt hỏa hừng

hực, biến thành một biển lửa, Kỷ Phong liền đứng ở trung ương biển lửa,

hai chân chậm rãi bay lên khỏi mặt đất, huyền phù ở địa phương cao chín

thước.


Vô số hỏa diễm giống như hỏa long xuyên qua xung quanh thân thể của hắn.


- Mới vừa rồi bất quá chỉ là làm nóng người thôi, Phong Phi Vân, giao thủ chân chính bắt đầu.


- Ngũ Tinh Liên Châu!


Sống lưng của Kỷ Phong đột nhiên nhô lên, năm viên xích kim sắc thiết

cầu từ trong lưng bay ra, thiết cầu vốn chỉ lớn như viên thuốc, ở sua

khi bị linh khí cùng hỏa diễm kích thích biến thành lớn nhỏ như quyền

đầu, bộc phát ra xích kim sắc quang mang, giống như năm ngôi sao.


Đây là một kiện tổ hợp linh khí, năm viên thiết cầu này đều là lấy vẫn

thiết chế tạo, vốn là mỗi một viên đều nặng hơn vạn cân, nhưng mà ở

trong nham tương thần trì của miệng núi lửa tế luyện tám trăm năm, cũng

đã biến thành như viên dược hoàn.


Người Kỷ gia hao phí lực lượng mấy đời mới tế luyện năm viên vẫn thiết

hỏa châu này thành linh khí, bên trong phong ấn năm đầu dị thú chiến hồn Địa Tâm Hỏa Xà làm khí linh.


Vì áp chế linh khí ở trong tay Phong Phi Vân, Kỷ Phong đặc biệt mang đến một kiện trấn tộc chi bảo này.

Vì áp chế linh khí ở trong tay Phong Phi Vân, Kỷ Phong đặc biệt mang đến một kiện trấn tộc chi bảo này.


Trên năm viên Vẫn Thiết Hỏa Châu chớp động tế văn của chín tòa trận

pháp, bị thần thức của Kỷ Phong khống chế, ở trong hỏa hải bay múa, tựa

như vẫn thạch đang quay chung quanh hành tinh.


Tràng đại chiến này càng ngày càng kinh người, thậm chí ngay cả linh khí đều được tế ra, uy năng của linh khí không thể đo lường được, để cho

một chút học viên ở tương đối gần rối rít lùi về phía sau, sợ bị lan đến gần.


Một khi bị linh khí sát thương một tia, đều có thể hôi phi yên diệt.


Phong Phi Vân thân ở trong diễn vũ chiến tháp càng có thể cảm nhận được

sự kinh khủng của năm viên vẫn thiết hỏa châu này, cho dù hắn đạt tới

Thần Cơ trung kỳ, như cũ không thể nào tay không chống lại, cho nên ở

đầu tiên đã tế ra Miểu Quỷ ban chỉ huyền phù ở trên đỉnh đầu mình, lúc

này mới chặn được lại xâm nhập của vẫn thiết hỏa châu.


Nhưng mà Miểu Quỷ ban chỉ hôm nay chỉ có thể coi là nhất phẩm linh khí

có phẩm cấp thấp nhất ở trong linh khí, mà mỗi một viên vẫn thiết hỏa

châu đều tương đương với uy lực của nhất phẩm linh khí rồi, ngũ tinh

liên châu đã sắp có lực lượng chống đỡ được với nhị phẩm linh khí.


Dĩ nhiên năm viên vẫn thiết hỏa châu phải sử dụng chung một chỗ mới có

thể đạt được uy lực như vậy, nếu như tách ra mà đánh, như vậy căn bản

ngay cả uy lực ba tầng của nhất phẩm linh khí cũng không đạt tới.


Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh!


Kỷ Phong đã tu luyện ra năm đạo thần niệm, phân biệt điều khiển năm viên vẫn thiết hỏa châu, cuối cùng là chiếm cứ phía trên, tấn cống khiến cho Phong Phi Vân liên tiếp bại lui, chỉ có thể lấy Miểu Quỷ ban chỉ bảo vệ thân thể, ngay cả lực lượng phản kích đều không có.


- Phong Phi Vân, đã sớm biết ngươi nắm giữ một kiện linh khí, có linh

khí là có thể vô địch thiên hạ sao? Hôm nay ngươi nhất định chết ở dưới

vẫn thiết hỏa châu, linh khí trong tay ngươi cũng trở thành một kiện

trấn tộc chi bảo của Kỷ gia ta.


Kỷ Phong huyền phù ở trên bầu trời, chắp tay trước ngực, năm đạo thần

niệm tương liên với năm viên vẫn thạch, tựa như một vị thần tướng có thể điều hành tinh hà.


Cả phiến biển lửa hóa thành năm đầu hỏa diễm cuồng xà khổng lồ, xà thân

ước chừng có đường kính ba thước, dài đến hơn ba mươi thước, chính là dị xà khí lĩnh trong năm viễn vẫn thiết hỏa châu dẫn động, đồng thời đụng

vào vòng phòng ngự của Miểu Quỷ ban chỉ.


- Oanh long long!


Đã không nhìn thấy thân ảnh của Phong Phi Vân, hắn bị năm đầu hỏa xà

hoàn oàn bao phủ, bị hỏa diễm cắn nuốt, bị năm viên vẫn thiết hỏa châu

trấn áp đến không còn bóng dáng.


- Phong Phi Vân, đây mới là lực lượng chân chính của ta, cho dù ngươi

đột phá đến Thần Cơ đỉnh phong cũng không thể nào là đối thủ của ta!


Kỷ Phong đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối, không tới nửa khắc đồng hồ, năm

viên vẫn thiết hỏa châu liền có thể công phá linh khí phòng ngự của Miểu Quỷ ban chỉ, khi đó cũng chính là tử kỳ của Phong Phi Vân.


Quyền nói chuyện vĩnh viễn đều nắm ở trong tay người thắng, Kỷ Phong cho là mình đã thắng, tự nhiên có tư cách lấy tư thái của người thắng nói

chuyện.


Phong Phi Vân toàn thân bị hỏa diễm bao phủ, những hỏa diễm này cũng

không phải là hỏa diễm bình thường, chính là địa tâm chi hỏa mà vẫn

thiết hỏa châu hấp thu ám trăm năm, lực phá hoại so với nhất muội nguyên hỏa còn mạnh hơn, mặc dù hắn thân mang Xích Hỏa thuật cũng không cách

nào khống chế những hỏa diễm cuồng bạo này.


Đây không phải là Xích Hỏa thuật không đủ cường đại, chỉ là tu vi của

Phong Phi Vân còn không có cách nào chế trụ sự đáng sợ của linh khí.


Miểu Quỷ Ban Chỉ vốn chỉ là một kiện chuẩn Linh Khí, là do Phong Phi Vân cưỡng ép phong ấn Xích Long Tinh Hồn vào trong Miểu Quỷ Ban Chỉ mới

khiến cho Miểu Quỷ Ban Chỉ tăng lên tới cấp bậc nhất phẩm Linh Khí.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận