Lăng Thiên Truyền Thuyết


Lăng kiếm vừa nghe lời này. Không khỏi nở nụ cười: "Hay lắm. Ta đảm bảo tiểu tử ấy thấy ta cho dù nước tiểu không chảy đầy đũng quần thì hai cái đùi cũng sẽ giống như sợi mì".


"Ha ha ha". Lăng Thiên cười to: "Lúc trước ngươi thao luyện Lăng thập Thất đủ thảm. Thảo nào bây giờ tên đ