La Bàn Vận Mệnh


Gió thổi võ trứng chim, tài đi người yên vui, Dương Thiên Vấn nhìn vốn lớn vốn bảy mươi vạn, lập tức chỉ còn lại có hai mươi vạn, chẳng qua tương đối với thời điểm vừa tới Tu Chân Giới, bộ dáng nghèo đến muốn nhảy lầu kia, tốt hơn nhiều lắm.Mười ngày sau, Dương Thiên Vấn như nguyện đạt được năm trăm cân Thanh Diệu Thạch cùng tám mươi cân Cực Linh Băng Tinh. Mang theo mấy thứ này rời khỏi Tĩnh Hư thành, về động phủ lâm thời của mình.Cổ Diễm nhìn bóng người Dương Thiên Vấn rời đi, kỳ quái hỏi Dục Hỏa chân nhân bên cạnh: "Tam gia gia, ông thực tiêu giá lớn như vậy mua linh khí cấp hai?".Dục Hỏa chân nhân yêu không buông tay đem pháp bảo chơi, mở miệng trả lời: "Ngươi cho rằng vậy? Giá trị cái này pháp bảo xa không chỉ bảy mươi vạn đơn giản như vậy, biết pháp trận của cái pháp bảo này không? Dùng chính là pháp trận đã ngoài trung cấp, hơn nữa sáu chồng vào hai, khiến cho tính chất bản thân chẳng qua bảo khí cấp mười ở sau khi trải qua phụ linh cùng luyện trận, cứng rắn nâng lên độ cao linh khí cấp hai, kì tác có một không hai như vậy cầm bán đấu giá, tuyệt đối có thể bán được giá hai trăm vạn! Tuy đám Thanh Diệu Thạch cùng Cực Linh Băng Tinh kia quả thực giá trị vượt qua năm mươi vạn, nhưng cùng giá trị đặc hữu của cái pháp bảo này vừa so sánh vẫn là chúng ta buôn bán lời." Dục Hỏa chân nhân cũng không ngốc, tất cả đã sớm tính rò. Bản thân pháp bảo dùng là trung cấp pháp trận, như vậy phạm vi pháp trận càng lớn hơn nữa, nghiên cứu điệp trận pháp môn hẳn lên so với nghiên cứu sơ cấp pháp trận thuận tiện hơn nhiều lắm. ở trong mắt Dục Hỏa chân nhân, cái pháp bảo này tương đương với nửa bộ điệp trận thần thuật."Nhưng tam gia gia, ông không sợ hắn lại luyện chế ra một kiện pháp bảo khác sao?" Cổ Diễm hỏi, lại chưa hỏi ra, lời nói ngu xuẩn vì sao không đem Dương Thiên Vấn bắt lại trực tiếp chất vấn. Bởi vì Cổ Diễm hiểu, tam gia gia cùng nhị gia gia của mình giống nhau, đều là hạng người tâm cao khí ngạo, quang minh lỗi lạc, chỉ cần không phải kẻ địch, những thủ đoạn hạ đẳng kia cũng không thèm lâm vào, chưa từng có đạo đức tu dường cứng rắn, tại sao có danh tông sư."Nha đầu, ngươi coi cái pháp bảo này là dễ như vậy luyện sao? Phương pháp điệp trận tất nhiên có thể hóa mục nát làm thần kỳ, nhưng một kiện pháp bảo hoàn thành, muốn ở trong pháp bảo 100% sử dụng phương pháp điệp trận, cho dù là gia gia cũng không được, người này tuy có được loại thần thuật này, nhưng kinh nghiệm còn thấp, nào có thể dễ dàng lại luyện chế ra như thế. Gia gia đoán, đám luyện tài này nghĩ hẳn chính là lấy đến dùng luyện tay, có thể tiêu khoản vốn lớn dốc lòng nghiên cứu, tin tưởng thành tựu ngày sau của người này sẽ không thể hạn lượng, có lẽ sau trăm năm, hắn chính là luyện khí tông sư thứ tư của Tu Chân Giới!" Dục Hỏa chân nhân vuốt chòm râu cười tủm tỉm nói. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn"Ồ... cho nên gia gia hiện tại mới sẽ thi ân với hắn, gia gia quả nhiên lợi hại." Trong lòng Cổ Diễm rất là bội phục, cái đầu tư trường kỳ này mới là bản lành kiếm đồng tiền lớn thật sự, gừng càng già càng cay! Không sai, có lẽ người trẻ tuổi này bây giờ còn chưa đủ hỏa hầu, nhưng sau trăm năm, dựa vào một tay điệp trận thần thuật, tuyệt đối có thể đứng hàng tông sư thứ bốn của luyện khí giới, nhân vật như vậy, nếu không có thù oán, ai con mẹ nó ăn no rửng mờ đi đắc tội nhân vật như vậy, hiện tại giao hảo là lựa chọn không còn gì tốt hơn. Chính cái gọi là dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.Dương Thiên Vấn lại không biết nhiều như vậy, hắn đối với Dục Hỏa chân nhân quả thực rất có hảo cảm, chẳng qua cùng giới hạn ở hảo cảm, đương nhiên không có khả năng đạt tới loại trình độ khoa trương "đại ân đại đức, trọn đời không quên" này.Che dấu hành tích, loạn chuyển khắp nơi ba ngày, mới về tới động phủ, quản hắn có người hay không theo dõi, cẩn thận không có sai lầm lớn, an toàn sắp xếp thứ nhất.Đợi sau khi lão tử luyện thành Cửu Khúc Hoàng Hà trận, là có thể chuyển nhà, tìm một khối phúc địa linh mạch hội tụ ở lại, dốc lòng tu luyện. Trong truyền thuyết Cửu Khúc Hoàng Hà trận chính là một trong các đại trận nổi danh của Tiệt giáo, lấy Hỗn Nguyên Kim Đấu làm trận tâm, trong đại trận ấn Tam Tài, ẩn chứa kì diệu của thiên địa, trong có hoặc tiên đan bế tiên quyết, có thể mất thần của tiên, tiêu phách của tiên, hàm hình của tiên, tổn hại tiên khí, mất nguyên bổn của thần tiên, chối bỏ tứ chi của thần tiên. Thần tiên vào đó thành người phàm, người phàm vào nó lập tức chết. Cửu khúc trong cong không có thẳng, hết cong tạo hóa chi kì, chối bỏ hết khả năng của thần tiên, cho dù Đại La Kim Tiên tiến vào cũng khó chạy thoát.Đương nhiên cái trận tâm này là mấu chốt trong mấu chốt, trận cơ cùng rất quan trọng. Dương Thiên Vấn hiện tại luyện chế trận cơ, là lấy tiêu chuẩn thấp nhất luyện chế, hơn nữa không có dị bảo áp trận, trận pháp sau khi mới thành lập, uy lực sợ là vạn không đủ một nhỉ?Dương Thiên Vấn hiện tại là đâm lao phải theo lao, Cửu Khúc Hoàng Hà trận là chứa nhiều thượng cổ kỳ trận bên trong, một cái đại trận duy nhất có thể hiện tại lấy ra dùng, dựa vào thanh danh nó xếp hạng ở gần dưới Tru Tiên kiếm trận của Tiệt giáo, Dương Thiên Vấn không thể không đem trận này làm vật bảo mệnh áp đáy hòm, Dương Thiên Vấn sớm rõ ràng rồi, có vận mệnh la bàn nơi tay, sớm hay muộn có thể có được Hỗn Nguyên Kim Đấu kia trong truyền thuyết. Đến lúc đó, tất nhiên có thể tái hiện uy lực thật sự của thượng cổ kỳ trận.Bất luận như thế nào, cái Cửu Khúc Hoàng Hà trận này cho dù là một chút uy lực cũng không có, Dương Thiên Vấn cũng muốn đem nó luyện chế ra, cho dù không thể dùng, nhưng lấy đến nghiên cứu đối với tiến bộ Trận Đạo nghĩ hẳn chỗ tốt nhiều hơn. Hơn nữa, cái hung trận trong truyền thuyết có thể mất thần của tiên, tiêu phách của tiên, hàm hình của tiên, tổn hại tiên khí, làm mất nguyên bổn của thần tiên, chối bỏ tứ chi của thần tiên này, không thể một chút uy lực cũng không có chứ?Dương Thiên Vấn đem thông tin ngọc phù đóng lại, chuyên tâm luyện trận. Nếu lúc này có Hỗn Nguyên Kim Đấu nơi tay, Dương Thiên Vấn sợ là khó có thể luyện ra trận cơ, bởi vì chỉ dựa vào những luyện tài tiêu chuẩn thấp nhất này, căn bản không chống đỡ được lực lượng cường đại của Hỗn Nguyên Kim Đấu, chỉ sợ là trận pháp ngăn, lập tức hòng mất. Cho nên nói, thượng cổ đại trận thật sự, chỉ bằng tài nguyên cùng tu vi hiện tại, căn bản không có khả năng bày ra được, cho nên nói, con đường tu hành, cơ bản nhất quan trọng nhất vẫn là tu vi. Tất cả cái khác, như là trận pháp, pháp bảo, tiên đan đều là vì đề cao tu vi mà phụcDương Thiên Vấn bế quan luyện trận, có thể nói cũng là một loại tu luyện, Trận Đạo bao hàm thiên địa tự nhiên chí lý, có thể hiểu thấu đáo chúng nó, đối với tiến bộ tu vi tâm cảnh có chỗ tốt khó có thể nói bằng lời. Dương Thiên Vấn đối với mài giũa tiên thiên tử khí vẫn chưa từng lơi lòng, nay sắp tiến vào Thai Tức Kì, Dương Thiên Vấn ngược lại chậm lại đối với quá trình trữ khí, mà là tinh ở chiết xuất tiên thiên tử khí, áp súc lại áp súc, còn lại thời gian giai đặt ở trên tu luyện pháp thuật Trận Đạo, đương nhiên Dương Thiên Vấn sẽ không quên nghiên cứu đối với Vận Mệnh Thiên Bàn. Bế quan không biết thời gian qua, thượng cổ kỳ trận lại há là vô cùng đơn giản có thể thu phục? Uy danh Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, xa ở thời đại thượng cổ, đó chính là quần tiên kiêng kị. Dương Thiên Vấn chẳng qua là một luyện khí sĩ mới đạp tu hành, có thể đem tái hiện thế gian hay không?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận