La Bàn Vận Mệnh


Vài ngày sau, Dương Thiên Vấn cũng gom đủ hơn mười bình Bổ Nguyên đan, đây là dùng để ứng phó tình huống đột phát, dưới tình hình chung, pháp lực của Dương Thiên Vấn là khả năng không lớn sẽ hao hết.Dương Thiên Vấn sau khi từ khách sạn đi ra, lại chuyển đi chợ, nơi này người nhiều, người mua bán đồ tự nhiên sẽ nhiều, một ít thứ tốt cùng chạy ra, Dương Thiên Vấn hiện tại trong túi có tiền, tự nhiên sẽ không bỏ qua một ít linh dược luyện tài trước kia muốn mua lại mua không nổi, sau lại muốn mua lại mua không được.Mua xong đồ, thắng lợi trở về Dương Thiên Vấn đột nhiên nghĩ đến, có vẻ như nên là tìm người hỏi một chút nơi này rốt cuộc có cái gì rầm rộ. Lúc này, vừa lúc lại đến vài tu sĩ Giả Đan kỳ, đang bàn luận.Trong lòng Dương Thiên Vấn khẽ động, đem thính lực phóng tới lớn nhất, dò xét đi qua nghe."Lưu đạo hữu, Đạo Minh tụ hội lần này, ngươi xem có thể nhấc lên một hồi ma đạo đại chiến hay không?"."Phòng chừng có thể, Đạo Minh cùng Ma Môn bình tĩnh mấy ngàn năm, hai bên đều nghỉ ngơi lấy lại sức, tích lũy không ít thực lực, chuyện Kiếm Ma một lần này, chẳng qua là một cái cớ, nói không chừng Tu Chân Giới lại phải đại loạn"."Hai vị đạo hữu, ta thấy không thể, một chuyện Kiếm Ma, rõ ràng là Hoa Dương tông vô sỉ trước, tin tưởng bốn phái còn lại của Đạo Minh sẽ không ngốc đến vì chuyện này đi làm tấm mộc cho Hoa Dương tông, Ma Môn sợ cũng tương tự như thế. Phải biết rằng, các phái Ma Môn vốn đã tranh đấu không ngớt, há có thể vì một chuyện nhỏ, lỗ màng tiến công Đạo Minh? Theo ý ta, chuyện này nhiều lắm phát triển thành ân oán môn phái giữa Hoa Dương tông cùng Ma Thần Tông, có lẽ sẽ đánh mấy trận nhô, đại chiến ngược lại chưa nói tới. "Ừm, thiện! Lời Trần đạo hữu nói có lý." Một đám mấy người cứ như vậy đi qua.Dương Thiên Vấn nghe được ngược lại hiểu lại không hiểu, thật không minh bạch, chẳng qua cái đáp án này ngược lại có được rồi, thì ra đây không phải cái tu chân giao lưu đại hội gì, mà là các phái Đạo Minh tụ hội. Đạo Minh tuy do năm đại môn phái dẫn đầu. Nhưng môn phái còn lại cũng không ít, nhiều người là tất nhiên. Tán tu là nơi nào cũng có, người ở đây nhiều, các tán tu muốn phát tài. Tự nhiên cùng sẽ điên vọt tới đây buôn bán, cho nên người liền càng nhiều.Dương Thiên Vấn nên mua cũng mua rồi, nên tìm cũng tìm rồi, quay đầu liền rời khỏi Cảnh Dương thành, dù sao nơi này cái gì Đạo Minh tụ hội, Hoa Dương tông, Ma Thần Tông, Kiếm Ma linh tinh, cũng không liên quan việc của mình, cũng lười đi quản. Dương Thiên Vấn mua được một ít thứ tốt. Tính đánh cái địa phương luyện cái pháp bảo, thế thân Hỗn Nguyên Kim Đấu làm trận tâm cho Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, có thể phát huy bao nhiêu uy lực thì tính bấy nhiêu uy lực.Về sau tìm được luyện tài tốt hơn, sẽ đem trận bàn cùng trận cơ tinh luyện một phen một lần nữa. Nếu có thể tìm được Lam Diệu Thạch, Tử Diệu Thạch thậm chí là Hắc Diệu Thạch so với Thanh Diệu Thạch cao hơn một cấp thì tốt rồi.Cảnh Dương thành tuy nói cách Vân Mộng Chiểu Trạch gần nhất, nhưng đây là tương đối mà nói, thật ra từ Cảnh Dương thành đến Vân Mộng Chiểu Trạch, thật ra cách xa nhau mấy vạn dặm. Lấy tốc độ của Dương Thiên Vấn toàn lực chạy đi, cùng phải tiêu hết gần một tháng thời gian. Chỉ là phiêu lưu phải trải qua trên đường này đã đủ để cho toàn bộ tu sĩ chưa Trúc Cơ thành công dừng lại.Dương Thiên Vấn rời thành Cảnh Dương, không đến ba ngày, đã gặp gỡ mấy con yêu thú đánh lén, cái này coi như là trận chiến mờ màn thật sự trên ý nghĩa của Dương Thiên Vấn. Chẳng qua cũng may đều là một ít yêu thú cấp bốn, vài cái Chường Tâm Lôi đã thu phục.Dương Thiên Vấn tìm một cái khe sâu ở tạm, lấy ra Huyền Âm Minh Thạch mua ở thành Cảnh Dương, khối huyền thạch này ẩn chứa cửu âm địa khí, ở trình độ nhất định lấy nó đến luyện chế thành một kiện pháp bảo, vừa lúc cùng Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có trận tâm Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, cho dù không phải kỳ trận truyền thuyết cấp thật sự trên ý nghĩa, cái uy lực này cũng nghĩ hẳn không kém đến thế nào nhỉ? Mẹ, cái này không có người thù oán thật đúng là không thuận tiện. Cái này tìm người thử trận cũng không có đối tượng.Dương Thiên Vấn tự hỏi nên luyện chế pháp bảo dạng gì tốt? Cái pháp bảo này dựa theo lý niệm của Dương Thiên Vấn, chính là làm một cái động cơ, cũng không cần năng lực công kích phòng ngự quá mạnh mẽ, nhưng mà cấp bậc nhất định phải cao, hơn nữa linh lực của bản thân pháp bảo nhất định phải cường đại, nếu không làm trận tâm, uy lực liền có thể giảm mạnh.Dương Thiên Vấn cẩn thận ở trong khe sâu, mở một cái động phủ. Sau đó bày ra một cái cửu cung trận. Lấy đến dùng để che dấu, sau đó lấy ra đoản kiếm màu vàng Bích Nhi để lại cho mình. Lấy ánh mắt chuyên nghiệp xem, kiếm này rất cường đại, sau khi nhỏ máu, có thể cảm giác được cùng đoản kiếm có một loại liên hệ như có như không. Tự hỏi một chút, vẫn là trước đem đoản kiếm tế luyện một phen tốt hơn. Trên Tử Tiêu Bảo Lục ghi lại một môn pháp môn tế luyện pháp bảo, không chỉ có thể cùng pháp bảo nhanh chóng thành lập liên hệ, còn có thể đại khái phân biệt cấp bậc pháp bảo, đồ càng cao cấp, tự nhiên càng đến tế luyện, tin tức đưa trở về cũng càng là huyền ảo tối nghĩa, vừa lúc dùng để thử một lần.Phun ra một ngụm nguyên khí bao vây kim kiếm trước mật, sau đó dùng mật pháp bắt đầu tế luyện...Tiên khí? Dương Thiên Vấn thu hồi mật pháp, nhìn kim kiếm bay ở trước mặt mình, rất rõ ràng thanh kiếm này đã vượt qua cảnh giới linh khí cấp mười của Tu Chân Giới, đạt tới cấp bậc tiên khí, bởi vì Dương Thiên Vấn đã từ trong kiếm rõ ràng cảm nhận được một cỗ tiên khí khổng lồ, cái này tuyệt đối cùng chân nguyên có khác nhau bản chất.Chẳng qua cũng khó trách, tốt xấu Bích Nhi cũng là tiên nhân thượng giới, có vài món tiên khí cũng không kỳ quái, Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, đem kiếm tiên dung nhập trong đan điền chậm rãi tế luyện, trong lòng cảm thán, cái này thật sự là bên trên có người dễ tu hành, Tu Chân Giới gần ngàn năm chưa từng xuất hiện tiên khí, cứ như vậy bị mình chiếm được, Bích Nhi nha đầu kia thật sự là chăm sóc!Dương Thiên Vấn tâm tình tốt, lấy ra Huyền Âm Minh Thạch, trực tiếp gọi ra luyện tâm đan hỏa, bắt đầu luyện chế pháp bảo lần thứ hai, Dương Thiên Vấn bởi vì duyên cớ luyện chế Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận đối với cửu cung trận lí đã từ nông đến sâu, nếu là làm trận tâm cho Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, tự nhiên là lấy cửu cung pháp trận làm cơ sở tốt nhất.Chỉ chốc lát sau, Dương Thiên Vấn một lần này chính là tiêu phí vốn gốc, hầu như dùng tất cả đều là luyện tài bậc cao trên tay, rốt cuộc đem cái pháp bảo giống như rubic chín mặt này luyện chế thành, mỗi một mặt đều có chín ô vuông lớn nhỏ không khác, dùng để phụ linh là một viên yêu đan cấp bảy! Theo thường lệ để lại hai chữ "Vấn Thiên", pháp bảo đã thành hình.Một kiện linh khí cấp bốn, Dương Thiên Vấn luyện chế ra kiện trung phẩm linh khí thứ nhất, bảo vật này có thể hấp thu thổ nguyên sát khí cùng với cửu âm địa khí vô tận trong trời đất, Dương Thiên Vấn không có Nguyên thần, không thể ngự dùng, chẳng qua pháp bảo là dùng để làm trận tâm cho Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, cũng không phải dùng để tấn công địch phòng thủ. Gọi là: Áp Trận Cửu Cung Án! Dương Thiên Vấn thu trận pháp, rời khỏi khe sâu này, muốn tìm địa phương thử xem uy lực cái thượng cổ kỳ trận này.Thử trận tốt nhất tự nhiên là người, chẳng qua Dương Thiên Vấn cũng không có cái gì đối đầu, cho nên Dương Thiên Vấn đành phải tìm yêu thú đến thử trận. Dưới tình huống bình thường, một con yêu thú cấp bảy chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới có thể ứng phó, cao thủ mà Nguyên Anh kỳ cùng chính là ở cao thủ trước giai đoạn Không Minh, bọn họ ở Tu Chân Giới hiện nay chính là tượng trưng cao thủ tiền bối. Một cái trung đẳng môn phái nhân số ở khoảng ngàn người. Lão bản hoặc chưởng giáo của bọn họ chính là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Nói cách khác, Nguyên Anh kỳ đã có thể khai tông lập phái.Dương Thiên Vấn không thể ngu ngốc mà đi tìm cao thủ Nguyên Anh kỳ đến thử trận, bởi vì người và yêu thú khác nhau, bình thường yêu thú cấp bảy đều là xưng bá một phương, giết cũng đã giết rồi, hơn nữa người giết yêu thú là thiên kinh địa nghĩa, sẽ không xảy ra chuyện gì. Chẳng qua nếu vô duyên vô cớ giết một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, vậy tương đương chọc tổ ong võ vẽ. Người mà, ai không có chút bằng hữu sư huynh đệ linh tinh. Đến lúc đó một đống lớn thân thích giết tới cửa, cái này không phải ăn no rửng mờ không có chuyện gì sao?Đáng tiếc, yêu thú cấp bảy ở trên thực lực vượt qua Kim Đan kỳ, nhưng trên trí lực lại xa xa không bằng loài người."Tiểu Bạch, nơi nào có yêu thú lợi hại một chút? Tìm một con cấp bảy thử trận chút." Dương Thiên Vấn tự nhiên không có khả năng tự mình đi tìm, trực tiếp hỏi Tiểu Bạch, "Ừm hướng nam nơi này đi trăm dặm, nơi đó có một cỗ yêu khí cường đại. Xem khí tức giống như chính là yêu thú cấp bảy." Thanh âm Tiểu Bạch vang lên ở trong đầu DươngThiên Vấn.Dương Thiên Vấn tung người bay về phía địa phương theo như lời Tiểu Bạch, đây là một cái khe núi, Dương Thiên Vấn còn chưa tiếp cận nơi này, đã cảm giác được một cỗ khí tức cường đại, những yêu thú không có bao nhiêu trí tuệ này tự nhiên không hiểu thu liễm yêu khí của mình. Cho nên bình thường chung quanh yêu thú cường đại như vậy đều không có yêu thú khác tồn tại.Dương Thiên Vấn đem tốc độ thả chậm xuống, tự hỏi một chút, lấy ra trận bàn cùng trận cơ, đem trận pháp bày lên, lại chưa đặt lên Áp Trận Cửu Cung Án mới luyện chế, Dương Thiên Vấn là muốn thử một chút đại trận dùng tiêu chuẩn thấp nhất luyện chế ra này, uy lực khi không có trận tâm, có thể vây khốn một con yêu thú cấp bảy hay không. Vây? Không sai, có thể vây cùng đã rất thỏa mãn rồi, phải biết rằng Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận thật sự dùng chính là tuyệt đỉnh linh tài thời kì thái cổ luyện chế. Thời kì thái cổ tùy tiện một kiện rác rưởi lấy đến hiện tại cũng là luyện tài cực phẩm vạn năm khó gặp, có thể tưởng tượng tuyệt đỉnh linh tài thời kỳ thái cổ là xa không thể đến cỡ nào? Uy danh Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, trừ nó trận pháp tinh diệu tuyệt luân, còn có trận tâm Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng tuyệt thế luyện tài trận bàn trận cơ ba cái hợp nhất mà thành.Dương Thiên Vấn trong tay chẳng qua là mặt hàng rác rưởi tiêu chuẩn thấp nhất, có thể không cần trận tâm, vây khốn yêu thú cấp bảy nên cười trộm rồi. Ngươi cho rằng pháp lực Nguyên Anh kỳ là bùn để bóp? Dương Thiên Vấn vất vả tu luyện gần trăm năm, hơn nữa còn là hầu như nhờ điều kiện bên ngoài tu luyện. Nhưng cảnh giới cũng chẳng qua tương đương với tu sĩ Kim Đan kỳ bình thường. Cách Nguyên Anh kỳ xa.Nếu một mình cùng tu sĩ Nguyên Anh kỳ chống đối, Dương Thiên Vấn tuyệt đối thập tử vô sinh. Cho nên Dương Thiên Vấn mới sẽ tiêu phí hơn mười năm tâm lực cùng tài lực khổng lồ đi luyện chế cái Cửu Khúc Hoàng Hà trận truyền thuyết cấp này, hiện tại chính là lúc thí nghiệm uy lực của trận pháp.Ở thời điểm tiếp cận mục tiêu khoảng năm dặm, đối phương đã phát hiện Dương Thiên Vấn, hướng tới phương hướng Dương Thiên Vấn chạy như điên mà đến, yêu thú cao cấp đều có phạm vi lĩnh vực, bước vào lĩnh vực của nó, chính là khiêu khích đối với nó.Dương Thiên Vấn nhanh chóng đem trận pháp khởi động, trong phạm vi hai ba dặm, đột nhiên xuất hiện hơn trăm gốc đại thụ, tượng đá, ấn sắp hàng cùng khoảng cách, theo quy luật nhất định liên kết thành một cái thông đạo ngang dọc khúc khuỷu. Toàn trận chia làm chín khu, mỗi khu có một chỗ khúc khuỷu ba trăm sáu mươi độ. Phạm vi toàn trận mới hai tới ba dặm, khúc khuỷu lặp lại, nhưng thông không bị ngăn trở, quyết không hỗn loạn. Đại trận chính là đại trận, tùy tiện bày là có thể bao phủ phạm vi hai ba dặm!Một con quái thú giống trâu lại giống hổ hóa thành một đạo hắc quang lao vào, Dương Thiên Vấn lập tức khởi động đại trận, chỉ thấy yêu thú vốn tốc độ kinh người ở trong trận chạy lung tung, nhưng vô luận nó chạy như thế nào, đều tựa như đang xoay quanh tại chỗ, một cơn gió nhẹ thổi qua, mặt đất vốn bằng phẳng hoa làm vùng bùn đáng sợ, đem vây khốn bốn chân yêu thú kia, sát khí vô biên trong trận bắt đầu khởi động, nếu người tu chân ở trong sẽ bị sát khí vây khốn Nguyên thần, khiến cho một thân pháp lực nhiều lắm phát huy ba phần."Rống" một tiếng thú rống kinh thiên, yêu thú không cam lòng bị nhốt, cả người bắt đầu khởi động yêu khí mãnh liệt, yêu lực cường đại nháy mắt bộc phát ra, đánh phá hủy toàn bộ hoa cỏ cây cối trong trăm mét chung quanh. Chẳng qua lập tức, cảnh tượng bị hủy rách mướp, chỉ ở trong một hơi thờ lại khỏi phục, hoàn toàn nhìn không ra một chút tình cảnh bị phá hoại.Dương Thiên Vấn nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được đi ra trận tâm, sờ sờ một gốc đại thụ bên cạnh, cái này thật là thực! Tràng diện quỷ dị như vậy đã vượt qua phạm vi lý giải của Dương Thiên Vấn.Dương Thiên Vấn lui về trận tâm, theo dõi cảnh tượng trong đại trận. Yêu thú hoàn toàn không để ý tới tình hình quỷ dị loại cảnh tượng xây dựng lại này, yêu lực bùng nổ. Lập tức liền giãy thoát trói buộc, nhảy đến giữa không trung, phẫn nộ gào rống một tiếng, trong miệng tuôn ra một quả cầu ánh sáng đáng sợ màu xanh lá. Đối với phía trước phát liên ba cái, nơi quả cầu ánh sáng đi qua, vô luận là đại thụ cao ngất, hay là tượng đá cứng rắn đều bị đánh thành bột phấn.Dương Thiên Vấn một chút cũng không sợ hài quả cầu ánh sáng này lao tới trận tâm, Cửu Khúc Hoàng Hà trận sở gọi cửu khúc, bởi vì đây căn bản chính là một cái mê cung từng vòng lồng vào nhau, ở trong phạm vi trận pháp bao phủ, trừ phi phá trận mà ra, nếu không muốn đi ra ngoài căn bản không có khả năng! Bởi vì trừ trận chủ nắm giữ trận tâm. Còn lại bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ chạy ra ngoài. Mà lực phá hoại của quả cầu ánh sáng này quả thực rất kinh người, nhưng sau khi ở không gian tạo nên vài đạo sóng gợn, ba quả cầu ánh sáng liền mất tung tích, mà ngay tại sau lưng yêu thú một thước, lại đột nhiên xuất hiện ba quả cầu ánh sáng thế đi không giảm về phía thân mình yêu thú phóng đi.Đánh yêu thú trúng cả ba quả, xem ra bị thương không nhẹ, cả người máu thịt mơ hồ. Chảy ra yêu huyết ồ ồ màu xanh lá. Yêu thú cấp bảy tuy không có trí tuệ cao siêu của loài người, nhưng tự hỏi cơ bản vẫn là biết, hiện tại nó rõ ràng sợ hài rồi, nơi này quá đáng sợ, bóng người cùng chưa nhìn thấy một cái. Mình bị thương nặng như vậy trước, hơn nữa lực lượng đang dần dần xói mòn.Bất chấp tìm kẻ xâm nhập nữa, quay đầu trốn chạy, đáng tiếc đây là ở trong Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, cũng không phải là nơi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Yêu thú quay đầu vừa thấy, nơi vốn nên là một con đường thẳng bị chín con đường gấp khúc thay thế. Không nghi ngờ, vô luận lựa chọn con đường nào cũng đừng mơ đi ra ngoài.Chính cái gọi là chó vội sẽ nhảy tường, con thò gấp sẽ cắn người. Con yêu thú cấp bảy này gấp khẳng định là sẽ phát cuồng, cái này không. Nó đã phát cuồng, hai mắt nhuộm thành màu đò máu, thú tính cuồng bạo từ hai mắt bắn ra, một cỗ khí tức bạo ngược phát ra từ trên người, thanh thế kinh người.Dương Thiên Vấn nhìn xem có chút trợn mắt há hốc mồm, đây là Nguyên Anh kỳ cường đại sao? cỗ khí tức tận trời kia, Dương Thiên Vấn cho dù là dùng hết toàn lực, sau khi chứa đầy ba trăm sáu mươi năm đại huyệt của bản thân sợ cũng khó có thể sánh vai! Đây chỉ sợ cũng là chênh lệch cảnh giới! Dương Thiên Vấn có thể ỷ vào tiên thiên tử khí khổng lồ vượt cấp khiêu chiến Kim Đan kỳ. Nhưng tuyệt đối không có khả năng khiêu chiến Nguyên Anh kỳ. Thật ra ở Tu Chân Giới có thể vượt cấp khiêu chiến hầu như ít đến đáng thương, có thể đếm được trên đầu ngón tay! Bọn họ hoặc là chính là người mang công pháp tu hành tuyệt thế. Hoặc là chính là có pháp bảo có thể vượt cấp khiêu chiến, hoặc chính là thiên tài kinh thế tuyệt diễm. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.mDương Thiên Vấn lại cũng không có cái loại tâm lý may mắn này, âm thầm quyết định, ngày sau nhìn thấy cao thủ Nguyên Anh kỳ tìm phiền toái, trốn chạy trước, sau đó mở trận! May mắn mình chưa tự đại đến thực cho rằng có Tử Tiêu Bảo Lục đã thiên hạ vô địch, may mắn mình phòng ngừa chu đáo luyện chế kỳ trận cấp truyền thuyết này.Nguyên anh cấp yêu thú cấp bảy bùng nổ hẳn lên, vậy cũng không phải là thường, tuy nó không xông ra được, nhưng uy lực của trận pháp cũng là không có cách nào nắm giữ nó. Xem ra cái Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận tiêu chuẩn thấp nhất này, có thể đủ vây khốn một con yêu thú cấp bảy nổi điên, chẳng qua cũng không có cách nào bắt nó. Nhược điểm duy nhất của cái đại trận này chính là không có trận tâm uy lực của đại trận căn bản không phát huy được, cho dù là đại trận tiêu chuẩn thấp nhất cùng tương tự như thế.Dương Thiên Vấn đem Áp Trận Cửu Cung Án đem ra, đặt trận bàn ở trung tâm, toàn bộ trận bàn lập tức lóe ra từng trận ánh sáng long lanh, chỗ cửa vào tiến vào đại trận năm mươi thước xuất hiện vài cái chữ to, trên viết: "Cửu Khúc Hoàng Hà"!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận