Kiếm Tôn
7.5/10
246550

Tác giả: Thanh Phong Loan Thượng

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Nguồn: Truyện YY

Trạng thái: Đang ra

Một kiếm độc nhất vô nhị! Một kiếm làm bá chủ thiên hạ!

Ai không phục cứ tới! Chư Thiên Thần Phật, sinh tử không màng! 

Nhất Kiếm Độc Tôn!

7.5/10
246550
Kiếm Tôn

Tác giả : Thanh Phong Loan Thượng

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Nguồn: Truyện YY

Trạng thái: Đang ra

Một kiếm độc nhất vô nhị! Một kiếm làm bá chủ thiên hạ!

Ai không phục cứ tới! Chư Thiên Thần Phật, sinh tử không màng! 

Nhất Kiếm Độc Tôn!

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

Bất Diệt

Bất Diệt

7.5/10
1983

Tác giả: Lãnh Diện

Thể loại: Đông Phương, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Chứng Hồn Đạo

Chứng Hồn Đạo

8.5/10
10990

Tác giả: Tam Nguyệt Mộng Khê

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Còn Tiếp

Cửu Đỉnh Ký

Cửu Đỉnh Ký

7.5/10
58279

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Trạng thái: Full

Dương Thần

Dương Thần

8.5/10
16894

Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Còn tiếp

Văn Lang Đại Lục

Văn Lang Đại Lục

7.5/10
2060

Tác giả: Vong Tình

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Nhấn Mở Bình Luận