Khởi Nguyên Hệ Thống


“Hiện tại ta sẽ nói về các tầng đột phá khi luyện thể”.


Diệp Thiên nói.


“Thể tu chia làm 4 tầng cơ bản, các ngươi có thể xem là tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 nếu thích”.


“Tầng 1 là luyện khiếu huyệt, kinh mạch”.


“Tầng 2 là luyện huyết, tạng”.


“Tầng 3 là luyện bì, nhục”.


“Tầng 4 là luyện cốt, tủy”.


“Hiện tại nói về tầng 1 khai thông khiếu huyệt, trên cơ thể con người gồm 1008 khiếu huyệt và tất cả đều ở tình trạng phong bế, ở bước này các ngươi sẽ phải dùng huyết khí của mình để khai thông từng cái khiếu huyệt này”.


“Mỗi một khiếu huyệt được khai thông thì lực lượng thân thể của các ngươi sẽ tăng thêm 1 vạn, 1008 khiếu huyệt tương đương 1008 vạn lực lượng, khai thông hoàn toàn khiếu huyệt sẽ giúp các ngươi gia tăng tốc độ tu luyện cũng như tốc độ ra chiêu”.


Diệp Thiên nói.


“Ngươi hiện tại đang khai thông khiếu huyệt phải không?”.


Vân Phong hỏi.


“Ừ”.


Diệp Thiên trả lời.


“Nhưng chỉ cần lực lượng thân thể đạt 10 vạn là được rồi mà, sao ngươi tạo mấy cái áo giáp này đến 100 vạn?”.


Bạch Linh thắc mắc.


“Ngươi nghĩ khai thông khiếu huyệt chỉ như chọc thủng một tầng giấy thôi sao? Khiếu huyệt càng khai thông đến những nơi quan trọng càng khó nếu không tiếp tục kiên trì rèn luyện bằng nhiều cách khác để tăng lên lực lượng thân thể, tăng lên huyết khí hỗ trợ thêm thì ngươi đừng mơ tưởng đến việc hoàn toàn khai thông 1008 đạo khiếu huyệt”.


Diệp Thiên nêu lên điều cần chú ý.


Nếu khai thông khiếu huyệt dễ như thế thì với hơn 90 vạn lực lượng huyết khí thì hắn đã khai thông xong khiếu huyệt từ lâu rồi, đâu cần mỗi ngày mới khó khăn khai thông được 2 đạo ít ỏi như vậy.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Hắn hiện tại rất mong muốn dùng đan dược phụ trợ khai thông khiếu huyệt đây, chỉ tiếc mặc dù Vân Lam quốc ở kế bên Vạn Thú sơn mạch, tài nguyên vô số nhưng Vân Lam vương quốc lực lượng cuối cùng mạnh nhất cũng chỉ là Đan Linh cảnh mà thôi.


Mà mỗi người đều là trụ cột của Vân Lam quốc đâu thể giúp hắn chạy đông chạy tây tìm kiếm tài liệu được, Huyến Ấn cảnh cũng không ít nhưng hầu hết là trưởng lão, gia trưởng các gia tộc hiếm khi ra ngoài.


Còn lại chỉ có những tu sĩ từ Huyền Quang cảnh trở xuống thì khó mà lấy được tài liệu Ngũ giai hay Lục giai.


Nếu không phải thú triều lần trước mang lại rất nhiều tài liệu luyện khí thì ngay cả mấy cái áo giáp này để bọn Vân Phong rèn luyện cũng không có, tài liệu có thể dùng để khắc trọng lực trận rất hiếm, tài liệu có thể dùng để luyện đan dược phụ trợ khai thông khiếu huyệt càng hiếm, ít nhất cũng phải Ngũ giai nếu không dược lực sẽ không đủ để hỗ trợ khai thông khiếu huyệt.


“Haiz… được rồi các ngươi bắt đầu với việc chạy vòng vòng di tích này đi, nhớ là phải để áo giáp nặng đến mức giới hạn của mình đấy”.


Diệp Thiên thở dài một cái rồi nhìn đám Vân Phong ra lệnh.


3 người Vân Phong bắt đầu truyền huyền khí vào áo giáp rồi lên chân chạy, nói là chạy nhưng thật ra là đi thì đúng hơn, trọng lượng quá nặng mỗi một bước bước ra đều khó khăn, nện mặt đất từng nơi chũng xuống.


“Viện trưởng ngài ngồi xuống ta chỉ ngài pháp quyết ngưng tụ huyết khí”.


Diệp Thiên quay qua nhìn Liễu Mộc nói.


“Được sao?”.


Liễu Mộc hơi do dự, không phải coi trọng mặt mũi gì mà là cảm thấy như vậy chẳng khác nào học miễn phí đồ của người khác.


“Không sao cả, chỉ là những thứ cơ bản mà thôi”.


Diệp Thiên biết hắn suy nghĩ nên cười nói không để lòng.


“Tiền bối ngài cũng học một chút đi”.


Hắn quay sang nhìn Trúc Ly nói.


Trúc Ly hơi do dự rồi cũng ngồi xuống chấp nhận.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...