Huyết Chi Quỷ
7.2/10
1077

Tác giả Kỳ Anh Phó
-- Thể loại: C3, C2, A3, C7, C4, D4, D6, D7, E3 - Huyết Quỷ Đại Thần Thú có đa hình dạng, nhiều người nói nàng là một con Cửu Vĩ Hồ Ly thông minh giảo hoạt, nhiều người lại nói nàng là Phượng Hàng quý không gì sánh bằng, nhưng nói chung nàng cũng chỉ là một thực thể siêu nhiên được nhiều thứ biết đến, hành hành ngang dọc khắp nơi, đến Ngọc Hoàng, Diêm Vương cũng không làm nàng để tâm. Nhưng rồi một lần nọ nàng xuyên thời không nhập thể phàm nhân, gặp được cái duyên gì không biết lại làm hôn thê của y, Đế Tôn bao người sùng bái. Y thân phận bí ẩn, cũng như nàng là thực thể siêu nhiên, với sức mạnh nghịch thiên ngao du tứ phương. Hai kẻ như nhau này nếu ở cùng một chỗ, hơn nữa còn làm phu thê của nhau sẽ như thế nào?


SSTruyen.com thân mời các bạn đọc tiếp

7.2/10
1077
Huyết Chi Quỷ

Tác giả Kỳ Anh Phó
-- Thể loại: C3, C2, A3, C7, C4, D4, D6, D7, E3 - Huyết Quỷ Đại Thần Thú có đa hình dạng, nhiều người nói nàng là một con Cửu Vĩ Hồ Ly thông minh giảo hoạt, nhiều người lại nói nàng là Phượng Hàng... cao quý không gì sánh bằng, nhưng nói chung nàng cũng chỉ là một thực thể siêu nhiên được nhiều thứ biết đến, hành hành ngang dọc khắp nơi, đến Ngọc Hoàng, Diêm Vương cũng không làm nàng để tâm. Nhưng rồi một lần nọ nàng xuyên thời không nhập thể phàm nhân, gặp được cái duyên gì không biết lại làm hôn thê của y, Đế Tôn bao người sùng bái. Y thân phận bí ẩn, cũng như nàng là thực thể siêu nhiên, với sức mạnh nghịch thiên ngao du tứ phương. Hai kẻ như nhau này nếu ở cùng một chỗ, hơn nữa còn làm phu thê của nhau sẽ như thế nào?


SSTruyen.com thân mời các bạn đọc tiếp

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
BÌNH LUẬN TRUYỆN