Huyền Lục

Huyền Lục

8.6/10
30686

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Nguồn: Truyện CV

Trạng thái: Đang ra

Có một nơi, ở đó người tu chân quá nhiều. Khi tu chân giới trở nên quá thịnh hành, sẽ có những người muốn trở thành phàm nhân. Trở thành người thường, có thể nếm được ngũ vị tạp trần của thế gian, của nhân sinh.

Ngươi có muốn tu luyện lại - Không.

Tại sao? - Vì ta chết một lần rồi.

Vậy sao ngươi lại tu? - Vì ta sợ chết.

Một câu chuyện tu chân đan xen giữa sinh hoạt đời sống của phàm nhân liền bắt đầu từ đây.

8.6/10
30686
Huyền Lục

Tác giả :

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Nguồn: Truyện CV

Trạng thái: Đang ra

Có một nơi, ở đó người tu chân quá nhiều. Khi tu chân giới trở nên quá thịnh hành, sẽ có những người muốn trở thành phàm nhân. Trở thành người thường, có thể nếm được ngũ vị tạp trần của thế gian, của nhân sinh.

Ngươi có muốn tu luyện lại... không? - Không.

Tại sao? - Vì ta chết một lần rồi.

Vậy sao ngươi lại tu? - Vì ta sợ chết.

Một câu chuyện tu chân đan xen giữa sinh hoạt đời sống của phàm nhân liền bắt đầu từ đây.

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

Tình Thiên

Tình Thiên

8.5/10
3076

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: FULL

Phi Thăng Chi Hậu

Phi Thăng Chi Hậu

7.5/10
43897

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Trạng thái: Full

Thiên Bằng Tung Hoành

Thiên Bằng Tung Hoành

7.5/10
2424

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Đang ra

Phệ Linh Yêu Hồn

Phệ Linh Yêu Hồn

8.5/10
8999

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Còn Tiếp

Huyền Môn Phong Thần

Huyền Môn Phong Thần

7.5/10
16494

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Hồng Hoan Liệt Diễm Chi Thần

Hồng Hoan Liệt Diễm Chi Thần

8.5/10
13373

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Trạng thái: FULL

Tạo Hóa Chi Môn

Tạo Hóa Chi Môn

7.5/10
232034

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Trạng thái: Full

BÌNH LUẬN TRUYỆN