Hoành Tảo Hoang Vũ


Nhưng Lâm Lạc đồng dạng biết rõ, Đan Sư ở Thần giới là chức nghiệp phi thường nổi tiếng, bởi vì bồi

dưỡng một Đan Sư phi thường đốt tiền, bởi vậy không phải thế lực lớn là

không có khả năng có được Đan Sư, cái khởi điểm này thậm chí cao đến mức ngay cả Thượng Nguyên Thành trước mắt cũng không có một Đan Sư nào! Lục phủ có thể có được Đan Sư, tuyệt đối là d