Hoàng Muội Của Trẫm Không Cho Phép Đụng


Tại sao lại có thể vừa gây thương tổn cho nàng xong lại có thể chạy tới tẩm cung của nàng lớn tiếng quát nạt?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...