Hoàng Kim Đài
7.5/10
22499

Tác giả: Thương Ngô Tân Bạch

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Nguồn: Internet

Trạng thái: Full


giới thiệu truyện :
--Đại Chu vào năm Nguyên Thái thứ hai mươi lăm, Đông Thát xâm phạm Bắc Cương, quân biên phòng Bắc Yến thiết kỵ và quân đóng ở hai nơi Ninh Châu, Đồng Châu hợp binh tại sông Vô Định, đánh bại bộ chúng Đông Thát, lại lùi về bảy trăm dặm, thu phục Tây Thu quan.


Tháng tám cùng năm, Ô Châu bộ của Đông Thát tỏ ý xin hàng, nguyện quy phụ Đại Chu, xưng thần nạp cống. Mười sáu tháng tám, sứ thần hai bên hoàn thành nghi thức tiếp nhận đầu hàng bên bờ sông Vô Định, ước định Ô Châu bộ mỗi năm tiến cống da lông, dược liệu, ngựa và vàng bạc, cũng đưa thân tử của Khả Hãn nhập kinh, tới Quốc Tử Giám để học tập lễ nghi Trung Nguyên.


Tháng chín, triều đình phát chỉ, lệnh cho thống soái của Bắc Yến thiết kỵ là Tĩnh Ninh hầu Phó Thâm, hộ tống sứ đoàn Đông Thát vào kinh triều kiến.


Lúc này chiến sự đã bước đầu ổn định, Ô Châu bộ lui về quan ngoại, Phó Thâm tạm thời không có nỗi lo về sau, liền lệnh cho thủ hạ Viên Hoàng mang quân chủ lực về Bắc Cương trước, rồi tự mình dẫn một đội tinh kỵ hộ tống sứ đoàn xuôi Nam.


Ngày mùng chín tháng chín, sứ đoàn đang trên đường đến ải Thanh Sa, chợt thấy mặt đất chấn động không ngừng, vách núi hai bên ầm ầm đổ nát, loạn thạch như mưa, ngựa chấn kinh lao nhanh, trong lúc khẩn cấp, tiểu vương tử Đông Thát ngồi trong xe ngựa tránh né không kịp, trực tiếp bị một khối cự thạch từ trên trời giáng xuống đập nát.

sstruyen mời bạn đọc tiếp...

7.5/10
22499
Hoàng Kim Đài

Tác giả : Thương Ngô Tân Bạch

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Nguồn: Internet

Trạng thái: Full


giới thiệu truyện :
--Đại Chu vào năm Nguyên Thái thứ hai mươi lăm, Đông Thát xâm phạm Bắc Cương, quân biên phòng Bắc Yến thiết kỵ và quân đóng ở hai nơi Ninh Châu, Đồng Châu hợp binh tại sông Vô Định, đánh bại bộ chúng Đông Thát, lại lùi về... hơn bảy trăm dặm, thu phục Tây Thu quan.


Tháng tám cùng năm, Ô Châu bộ của Đông Thát tỏ ý xin hàng, nguyện quy phụ Đại Chu, xưng thần nạp cống. Mười sáu tháng tám, sứ thần hai bên hoàn thành nghi thức tiếp nhận đầu hàng bên bờ sông Vô Định, ước định Ô Châu bộ mỗi năm tiến cống da lông, dược liệu, ngựa và vàng bạc, cũng đưa thân tử của Khả Hãn nhập kinh, tới Quốc Tử Giám để học tập lễ nghi Trung Nguyên.


Tháng chín, triều đình phát chỉ, lệnh cho thống soái của Bắc Yến thiết kỵ là Tĩnh Ninh hầu Phó Thâm, hộ tống sứ đoàn Đông Thát vào kinh triều kiến.


Lúc này chiến sự đã bước đầu ổn định, Ô Châu bộ lui về quan ngoại, Phó Thâm tạm thời không có nỗi lo về sau, liền lệnh cho thủ hạ Viên Hoàng mang quân chủ lực về Bắc Cương trước, rồi tự mình dẫn một đội tinh kỵ hộ tống sứ đoàn xuôi Nam.


Ngày mùng chín tháng chín, sứ đoàn đang trên đường đến ải Thanh Sa, chợt thấy mặt đất chấn động không ngừng, vách núi hai bên ầm ầm đổ nát, loạn thạch như mưa, ngựa chấn kinh lao nhanh, trong lúc khẩn cấp, tiểu vương tử Đông Thát ngồi trong xe ngựa tránh né không kịp, trực tiếp bị một khối cự thạch từ trên trời giáng xuống đập nát.

sstruyen mời bạn đọc tiếp...

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

365 Nghề chi Nghiệp Phục Vụ

365 Nghề chi Nghiệp Phục Vụ

7.5/10
1332

Tác giả: Á Hải

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Trạng thái: Full

Tuyệt Đối Tập Trung

Tuyệt Đối Tập Trung

7.5/10
2026

Tác giả: Quang Lam

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương

Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương

7.5/10
1678

Tác giả: Vân Quá Thị Phi

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Trạng thái: Full

Yêu Một “Hồn Ma” Không Chân

Yêu Một “Hồn Ma” Không Chân

7.5/10
1387

Tác giả: LỖ ĐIỆN LINH QUANG

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Trạng thái: Full

Câu Chuyện Của Cá Và Nước

Câu Chuyện Của Cá Và Nước

7.5/10
1057

Tác giả: Tam Cấp Niên

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Trạng thái: Full

Thiên Nhai Lộ Vi Ương

Thiên Nhai Lộ Vi Ương

7.5/10
1145

Tác giả: Thủy Gian Bố Oa Oa

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Nhấn Mở Bình Luận