Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn


“Đoan Mộc Lang Hoàn, ngươi đã biết tội chưa?”Bỗng nhiên, thanh âm của Thái hậu từ phía trước truyền đến.Tô Tiểu Tiểu giương mắt nhìn một cái, Thái hậu thần tình lạnh nhạt, hoàn toàn bất đồng với Hoàng quý phi vênh váo đắc ý.Tô Tiểu Tiểu cắn cắn môi dưới, nàng nói: “Đối với chuyện Đoan Mộc gia tạo phản, ta hoàn toàn không biết chuyện gì.”Hoàng quý phi cười lạnh một tiếng.“Hừ, không biết chuyện gì.”Thái hậu liếc Hoàng quý phi một cái, rồi sau đó mới thản nhiên nói: “Thời gian vừa rồi, ngươi được nhiều ân sủng của Hoàng đế, đặc biệt những ngày ở Càn Thanh điện, Hoàng đế xử lý công vụ ngươi tất nhiên cũng có ở bên cạnh, ít nhiều cũng sẽ xem được một chút cơ mật quốc gia. Bằng không, Đoan Mộc gia hôm nay làm sao có thể tạo phản?”Tô Tiểu Tiểu sửng sốt.Cái gì gọi là Đoan Mộc gia hôm nay làm sao có thể tạo phản?Cái gì gọi là nàng ít nhiều cũng xem được một ít chuyện quốc gia cơ mật?Thối lắm! ! !Nàng ở trong Càn Thanh điện không hề nhìn thấy lúc Thượng Quan Mặc xử lý công vụ! ! ! !Làm sao có thể xem được quốc gia cơ mật?Lại nói, nàng cũng không biết vì sao Đoan Mộc gia hôm nay lại tạo phản nha nha nha! ! !Tô Tiểu Tiểu nói: “Mấy ngày nay, ta đều ở tại Phượng Lâm cung dưỡng bệnh, hoàn toàn không gặp qua bất cứ người nào của Đoan Mộc gia, nếu là Thái hậu không tin, chi bằng đến hỏi phủ nội vụ. Còn nữa, phụ thân cùng ca ca vì sao tạo phản, ta quả nhiên là chuyện gì cũng không biết. Nếu là ta biết được, ta tất nhiên sẽ tận lực mà ngăn cản.”Dừng, Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên cười cười.“Thái hậu, người nói tham gia tạo phản đối với ta có ích lợi gì đây?”Hoàng quý phi hừ lạnh một tiếng.“Tự nhiên là một cái ích lợi thật to. Nếu như là tạo phản thành công, thiên hạ này chính là của Đoan Mộc gia, đến lúc đó, ngươi tự nhiên có thể hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý.”Tô Tiểu Tiểu không nhìn Hoàng quý phi, nàng chỉ thản nhiên nói: “Vô tận vinh hoa phú quý, ta hiện không có sao? Tiên đế sắc phong ta là Hoàng hậu của bệ hạ còn không phải là vinh hoa phú quý bắt đầu sao? Ta hiện giờ vẫn là Hoàng hậu, trong cung trừ Thái hậu ra thì ta là cao nhất. Ta vì sao phải đi tạo phản đây? Tạo phản với ta mà nói là vô dụng. Cho dù thật sự thành công, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể làm một cái công chúa mà thôi. Công chúa làm sao có thể so sánh được với quyền lực của Hoàng hậu?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận