Hoa Sơn Tiên Môn


Trận tranh đoạt mới bắt đầu mà Ngân Hà phó chủ văn minh đã lộ ra sát khí đáng sợ tích góp đến cực điểm.


Tinh chi văn minh là ám sát văn minh, Ngân Hà phó chủ văn minh là một trong văn minh cảnh của tinh chi văn minh, tu luyện chính là sát khí.


Năm đó Lục Nguyên ở pháp cổ văn minh học tập cái gọi là chính khí cửu tầng, chính khí thập tầng, thật ra chỉ là một cơ sở mà thôi.


Không sai, thập tầng chỉ là cơ sở.


Sát khí của Ngân Hà phó chủ văn minh đương nhiên vượt xa thập tầng. Nếu như muốn tính toán chính xác vậy bây giờ Ngân Hà phó chủ văn minh là sát khí ba mươi tầng! Không sai, chính là ba mươi tầng.


Lúc ở hỗn động cảnh bình thường có bốn, năm tầng sát khí đã là không tệ.


Lúc ở đỉnh cao thế giới cảnh có cửu tầng sát khí đã khá giỏi rồi, ít khi có thập tầng sát khí.


Sát khí giống như là chính khí, càng ra sau thì càng khó tăng lên, một tầng khó hơn một tầng.


Thập ngũ tầng sát khí có thể dùng sát khí tươi sống đánh chết thế giới cảnh bình thường.


Tầng hai mươi sát khí đã đủ đánh chết một đỉnh cao thế giới cảnh.


Sát khí của Ngân Hà phó chủ văn minh rõ ràng là ba mươi tầng.


Hiện tại ba mươi tầng sát khí tỏa ra, lấy Lục Nguyên làm trung tâm không gian vô cùng t lớn tràn đầy sát khí đáng sự đến cực điểm. Khu vực những sát khí này tất cả sinh linh đều chết hết, không chừa một ai. Thời không gần như ngừng lại bởi sát khí này, đây chính là sát khí đỉnh cao.


Ngân Hà phó chủ văn minh thầm cười nhạt, Công Dương chí tôn, xem ngươi làm sao phá đây.


Sát khí to lớn không gì sánh được khống chế cả ngân hà đồ.


Lục Nguyên phóng ra chính khí, nhưng mới đầu Ngân Hà phó chủ văn minh không quá chú ý hắn. Mọi người đều biết tài nguyên Lục Nguyên tu luyện rất dài, dù là chính khí hay sát khí cần thời gian dài chậm rãi tiêu hao, tích lũy từng chút một. Ví dụ như sát khí của Ngân Hà phó chủ văn minh là tích lũy từ rất lâu rồi.


Hơn nữa Lục Nguyên không có chính thức pháp môn tu hành chính khí, đây cũng là điều mọi người đều biết. Lục Nguyên xuất thân từ Kiếm Môn, tiểu môn tiểu phái Vô Thượng Đại Giáo làm gì có pháp môn tu hành chính khí. Pháp cổ văn minh cũng không đi đường chính khí, chân chính tu luyện chính khí là nho chi văn minh. Lục Nguyên căn bản không có chính khí tu hành pháp môn, vậy nên mặc dù hắn cũng là văn minh cảnh nhưng chắc chính khí không mạnh mấy.Chính vì thế nên Ngân Hà phó chủ văn minh cho rằng chính khí của Lục Nguyên có hơn mười tầng liền không sai, căn bản không có khả năng là đối thủ của gã.


Chính khí của Lục Nguyên không ngừng hiện ra.


Mười tầng, không tệ thôi, Ngân Hà phó chủ văn minh thầm nhủ.


Mười lăm tầng, cũng dược, có thể tới mười lăm tầng, Ngân Hà phó chủ văn minh chẳng thèm để ý nghĩ, nhưng chắc đã đến cực hạn rồi.


Tầng mười sáu...


Tầng mười bảy...


Tầng hai mươi, Ngân Hà phó chủ văn minh chấn động, rõ ràng không có bất cứ chính khí truyền thừa, tại sao Lục Nguyên có thể làm được điều này? Khiến Ngân Hà phó chủ văn minh giật nảy mình, nhưng tầng hai mươi bình thường đã muốn trở bàn sao, thật là buồn cười.


Hai mươi lăm tầng, Ngân Hà phó chủ văn minh ngây ra, không phải chứ.


Ba mươi tầng, cái gì, ba mươi tầng ư? Chính khí của hắn lại đến ba mươi tầng. Lục Nguyên rõ ràng tuổi rất trẻ, không có chính khí truyền thừa, làm sao có thể thúc đẩy chính khí lên đến ba mươi tầng được? Ngân Hà phó chủ văn minh thầm giật mình nhưng không cần quá lo, bởi vì lực công kích của chính khí không đủ, ba mươi tầng chính khí địch không lại ba mươi tầng sát khí.


Ba mươi lăm tầng, Ngân Hà phó chủ văn minh giật nảy mình. Có chuyện gì vậy? Người mới như Lục Nguyên dựa vào cái gì có chính khí như vậy?


Bốn mươi tầng, Ngân Hà phó chủ văn minh ngây như phỗng. Cái này! Cái này! Cái này! Bốn mươi tầng chính khí, làm sao luyện ra được vậy? Một khi luyện đến bốn mươi tầng chính khí, có thể nói hiện tại trong cõi trời đất người thắng Lục Nguyên về chính khí chỉ có một người, đó chính là Tam Thư phó chủ văn minh, những người khác không thể làm được. Chắc sẽ không tiếp tục xong lên đi? Ngân Hà phó chủ văn minh thầm nghĩ, gã không dám xem thường Lục Nguyên nữa. May mắn Lục Nguyên trùng kích chính khí đến bốn mươi tầng rồi không xông lên nữa, điều này khiến Ngân Hà phó chủ văn minh thử phào một hơi. Nếu chính khí của Lục Nguyên không trùng kích nữa thì cực hạn của hắn chỉ như thế thôi, vậy hãy đi chết đi. Sau khi Ngân Hà phó chủ văn minh đấu với Lục Nguyên tăng lớn e ngịa người mới này, lập tức thúc đẩy đao sát ánh sáng và hắc áp đổ ập hướng Lục Nguyên, uy thế ngân hà đồ bị gã phát tán đến lớn nhất.


Chính khí của Lục Nguyên luôn tiến bộ, đỉnh cao thế giới cảnh là thập tầng, đến văn minh cảnh hai mươi lăm tầng, một khoảnh khắc kia thăng lên văn minh cảnh thật là trời sụp đất nứt. Tiếp theo sau cái lần Dưỡng Ngô tiên kiếm đứt gãy, Lục Nguyên ngược lại đem chính khí đẩy đến hơn ba mươi tầng, cuối cùng lại tế luyện đem Dưỡng Ngô tiên kiếm thăng cấp thành Dưỡng Ngô thần kiếm, chính khí đã cao tới bốn mươi tầng.


Hiện tại bốn mươi tầng chính khí chưa đoạt được ngân hà đồ!


Dường như mình đã không còn đường!


Nhưng Lục Nguyên không chút để ý, hít sâu một hơi. Thập ra thì khi chính khí đến ba mươi tầng Lục Nguyên cảm giác được trong cõi trời đất có một luồng chính khí nấn ná, chính khí ngưng tụ không tán, cường đại không gì sánh được, vượt xa chính hắn.Đương nhiên Lục Nguyên biết lai lịch của chính khí này, nó không có lai lịch gì khác hơn là chính khí của Nho Chi phó chủ văn minh. Nho Chi phó chủ văn minh một thân chính khí có một không hai trong thiên địa. Thuộc tính chính khí khá là đặc biệt, mặc dù sức sát thương không mạnh nhưng sẽ không dễ dàng tan biến trong trời đất.


Huống chi chính khí của Nho Chi phó chủ văn minh bởi vì chí lớn chưa xong, lòng không buông xuống được càng sẽ không tùy tiện tan biến.


Lục Nguyên sớm cảm giác được chính khí khổng lồ vô biên này, hắn luôn không thu lấy nó bởi vì không muốn chấp nhận sự thật Nho Chi phó chủ văn minh đã chết.


Về mặt chiến đâu Lục Nguyên chưa từng sợ gì ai.


Nhưng mặt cảm tình thì Lục Nguyên không phải người kiên cường. Lý Nguyên Bạch chết hắn khóc rống, mấy lần vì Hoa Sơn tác đọng, nhiều người Kiếm Môn không thể buông bỏ, cùng Vân Tụ Tuyết ở chung từ nhiên mà vậy. Mặt cảm tình Lục Nguyên không phải người mạnh mẽ.


Nhưng bây giờ Lục Nguyên biết đã tới lúc hắn hấp thu chính khí này rồi.


Lục Nguyên thầm mặc niệm: "Nho Chi phó chủ văn minh, mặc dù ta không chân chính bái người làm sư phụ nhưng ta sẽ kế thừa tinh thần của người, càng kế thừa di chí của người. Bây giờ cảm ơn chính khí của người, ta sẽ khiến chính nghĩa tản ra mỗi một góc trong thiên địa."


Lục Nguyên rống to, hút chính khí liên miên bất tạn vào trong cơ thể.


Bây giờ mình đã chấp nhận sự thật Nho Chi phó chủ văn minh chết đi.


Di chí của Nho Chi phó chủ văn minh mình sẽ chấp nhận nó.


Chính khí của Lục Nguyên không ngừng tăng lên, rất nhanh đã trèo lênđến bốn mươi lăm tầng chính khí. Vốn Ngân Hà phó chủ văn minh phát hiện chính khí của Lục Nguyên ngừng ở bốn mươi tầng không lên tiếp thì thầm cười nhạt, hắn sẽ chết trong tay gã. Kết quả phát hiện chính khí của Lục Nguyên còn đang dâng lên, đây là đợt xông cuối cùng, khi chính khí của Lục Nguyên lên đến bốn mươi lăm tầng thì Ngân Hà phó chủ văn minh mất đi sự khinh thường.


Có chuyện gì vậy? Mới rồi rõ ràng là cực hạn chính khí của Lục Nguyên, tại sao bây giờ chính khí đã tới bốn mươi lăm tầng, hơn nữa tăng lên suôn sẻ như vậy, thế là sao?


Năm mươi tầng, trời ạ, con số tầng chính khí quá cao rồi đi, vượt qua Tam Thư phó chủ văn minh rất nhiều, gần đến Nho Chi phó chủ văn minh.


Năm mươi lăm tầng, cái này, thế này đã ngang ngửa với số tầng chính khí của Nho Chi phó chủ văn minh. Không phải chứ, Nho Chi phó chủ văn minh lấy chinh làm trung tâm, tập trung nghiên cứu vô số chính khí, gã tu hành lâu như vậy mới đẩy chính khí năm mươi lăm tầng, mà hiện tại Lục Nguyên tu hành không bao lâu, hắn làm sao đẩy chính khí lên năm mươi lăm tầng? Hơn nữa rõ ràng Lục Nguyên không có bất cứ chính khí truyền thừa, thế này là sao?


Sau khi Lục Nguyên chính khí tới năm mươi lăm tầng vẫn không dừng bước, tiếp tục xông lên.Năm mươi tám tầng...


Năm mươi chín tầng...


Sáu mươi tầng, tới sáu mươi tầng rồi Ngân Hà phó chủ văn minh bị hù ngu ra.sáu mươi tầng chính khí bàn về chất lượng là gấp bốn lần ba mươi tầng, cái này cần giải thích chút, sáu mươi tầng và ba mươi tầng xem thì là sáu mươi so ba mươi, nhưng càng về sau khó khăn càng tăng lớn, lượng chính khí và sát khí càng nhiều. Vậy nên sáu mươi tầng cơ bản là gấp bốn lần ba mươi tầng.


Đến sáu mươi tầng rồi Ngân Hà phó chủ văn minh rất muốn Lục Nguyên ngừng tăng chính khí đi, nhưng vô dụng, chính khí vẫn không ngừng tăng lên.


Sáu mươi mốt tầng...


Sáu mươi hai tầng... Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenfull.vn


Sáu mươi ba tầng...


Sáu mươi bốn tầng...


Sáu mươi lăm tầng...


Tăng lên tới sáu mươi lăm tầng rồi thì chính khí rốt cuộc ngừng tăng, Lục Nguyên thở ra một hơi. Chính khí không giống bình thường của Lục Nguyên là do liên hợp với Nho Chi phó chủ văn minh hóa thành. Khi Nho Chi phó chủ văn minh còn sống đã chỉ định đem chính khí của mình cho Lục Nguyên, vậy nên hắn thu nạp nó giảm bớt cực kỳ ít.


Sáu mươi lăm tầng chính khí ở trong tay, Lục Nguyên cảm thây chính khí này đã tới mức tế nhật và nguyệt rì. Lục Nguyên tiến tới trước một bước, chỉ hwngs không trung.


- Ta muốn ánh sáng này không bị sát khí xâm nhập nữa, chính khí quang tuyến, quy vị.


Lục Nguyên quát dài một tiếng. Luồng sáng mới rồi còn tràn ngập sát khí hóa thành đao chớp mắt biến thành từng luồng ánh sáng uy nghiêm mà nhu hòa, tản ra uy hơi thở sự sống. Có ánh sáng như vậy chiếu rọi, tinh thần xung quanh bị chiếu vào liền mọc ra cỏ sự sống, hoa sự sống, màu xanh màu đỏ xâm nhập vào chỗ ánh sáng, tràn ngập sự sống dịu dàng.


- Ta muốn ám này không bị sát khí xâm nhập nữa, chính khí hắc ám, quy vị.


Lục Nguyên lại quát to, xung quanh vốn tràn ngập bóng tối đáng sợ nhưng bây giờ hắc ám ẩn chứa chút chính khí. Tà ác trong hắc ám đã biến mất, còn lại là bóng đêm ổn trọng, chính khí hắc ám như vậy mang đến bình tĩnh và sự sống vô cùng cho mặt đất.


Lục Nguyên lần thứ hai quát to:


- Ta muốn thiên địa này không bị sát khí xâm nhập nữa, chính khí thiên địa, quy vị.Lục Nguyên phát ra tiếng hét mấu chốt cuối cùng:


- Ta muốn ngân hà này không bị sát khí xâm nhập nữa, chính khí ngân hà, quy vị.


Ba tiếng rống, sáu mươi lăm tầng chính khí kích dương mà phát, chớp mắt phá tan tất cả chướng ngại, tựa như một bàn tay to chính khí vô hình bắt lấy quyền sở hữu ngân hà đồ. Mặc dù Ngân Hà phó chủ văn minh dốc sức ngăn cản, nhưng nay ba mươi tầng sát khí của gã làm sao chắn được sáu mươi lăm tầng chính khí của Lục Nguyên. Bùm một tiếng, ngân hà đồ đã rơi vào tay Lục Nguyên.


Trung đẳng tiên thiên linh bảo ngân hà đồ a.


Lục Nguyên cầm ngân hà đồ trong tay, chỉ cảm thấy tấm đồ cực kỳ xinh đẹp, tiện tay cất và tân kiếm thế giới. Hắn cảm thấy tân kiếm thế giới biến xinh đẹp rạng rỡ hơn nhiều.


Ngân Hà phó chủ văn minh phát điên lên, sáu mươi lăm tầng chính khí, loại chính khí này đã vượt qua Nho Chi phó chủ văn minh. Không ngờ chính khí của Lục Nguyên tu hành đến mức này, thật là cực kỳ kinh khủng. Lúc trước gã làm sao cũng không nghĩ tới Lục Nguyên sẽ có chính khí cao như vậy.


Ngân Hà phó chủ văn minh oa một tiếng hộc búng máu, trong cuộc chiến tranh giành ngân hà đồ hai bên đều lấy ra hết thực lực va chạm, một khi bên ngoài thua thì thần thức sẽ bị tổn hại nặng. Vốn Ngân Hà phó chủ văn minh tính rằng Lục Nguyên chắc chắn thất bại, lúc hắn tranh giành ngân hà đồ thất bại bị trọng thương thì gã sẽ tấn công lấy đầu của hắn. Ai mà ngờ kết của cuối cùng là Lục Nguyên lấy ngân hà đồ, Ngân Hà phó chủ văn minh thì thần thức chịu tổn thương nặng.


Lục Nguyên có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, phát hiện Ngân Hà phó chủ văn minh bị tổn thương nặng thì sao mà không nhân dịp ra tay được, vừa ra tay chính là tuyệt sát nhất kiếm. Lúc tuyệt sát nhất kiếm mới ra tay thì Ngân Hà phó chủ văn minh lập tức nhận ra, nhưng gã không để tâm lắm. Tinh chi văn minh là văn minh gì? Đây là một văn minh nổi tiếng về ám sát, sở trường nhất là đột nhiên là một chiêu ám sát. Tuyệt sát nhất kiếm của Lục Nguyên hiển nhiên thuộc về chiêu thức hệ ám sát, dám ở trước mặt tinh chi văn minh dùng chiêu thức ám sát hệ, thật là múa búa trước cửa Lỗ Ban, múa đại đao trước mặt Quan Công mà.


Ngân Hà phó chủ văn minh là am hiểu chiêu thức hệ ám sát, cũng biết cách đối phó nó. Gã lập tức bện ra một tấm đao võng, đao võng này là chuyên môn đối phó chiêu thức hệ ám sát. Nhưng gã lập tức biến sắc mặt, giật mình phát hiện tuyệt sát nhất kiếm tuyệt như vậy, cô như vậy, độc như vậy, ngoan như vậy, lạt như vậy, quỷ như vậy, dị như vậy, hàn như vậy, tịch như vậy, diệt như vậy.


Ngân Hà phó chủ văn minh có thấy rất nhiều chiêu thức tính ám sát, phát hiện trong chiêu của Lục Nguyên có thể so với chiêu thức tính ám sát mạnh nhất của tinh chi văn minh. Mặc dù Ngân Hà phó chủ văn minh ở phút cuối dóc hết sức phòng ngự, nhưng mà vẫn bị một kiếm này không chút lưu tình xuyên qua vai phải.


Lúc này thì Ngân Hà phó chủ văn minh đã thương càng thêm thương.


Thấy Ngân Hà phó chủ văn minh đã thương càng thêm thương, Lục Nguyên không cần dùng chiêu thức tính ngụy biến nữa, bắt đầu thi triển đường đường chính chính kiếm pháp, đổi thành Dưỡng Ngô thần kiếm, thi triển trứ đường đường chính chính kiếm pháp.


Nhất chiêu nhất chiêu, nhất thức nhất thức, bàng bạc đại khí, chính khí vô song.


Đây chính là thuần dùng chiêu thức, thuần dùng khí thế, đè đầu Ngân Hà phó chủ văn minh ra đánh.


Bây giờ thì Lục Nguyên đúng là không cần dùng cách đánh ngụy biến nữa, pháp bảo trung đẳng tiên thiên linh bảo ngân hà đồ mà Ngân Hà phó chủ văn minh đắc ý bị thu đi, đối phương chịu thương hai nơi, giờ chỉ cần dùng đường đường chính chính kiếm pháp mài mòn đối thủ là được. Kiếm pháp càng đường đường chính chính thì càng khiến đối phương không có sức phản kích.


Ngân Hà phó chủ văn minh vốn luôn thích chiêu thức nguy biến bách trá, thích âm thầm ẩn nấp cho người một kích tất sát, cho rằng dùng chiêu thức đường đường chính chính đấu với người là vô cùng ngu ngốc.


Ngân Hà phó chủ văn minh từng cười nhạo Tam Thư phó chủ văn minh rằng:


- Tam Thư phó chủ văn minh, ngươi đường chính đại khí như vậy thật ra là chiêu thức rất cứng nhắc, có tác dụng gì chứ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận