Hệ Thống Thánh Lười


Tiểu Minh hắn test hai chiêu có thể đánh được, còn hai chiêu còn lại hắn không thể đánh được vì nó là chiêu liên quan đến tinh thần và não và hắn không có đối tượng dùng. Hắn chỉ đành đọc kỹ hai chiêu này. Chiêu ngay thơ vô số tội có thể đánh đối nhiều lần mà đối thủ chỉ được đánh ba cái hồi chiêu 10p. Vì đã ngay thơ không biết thì đâu có lỗi. Mà ngay thơ quá mức khiến cho đối thủ tức và tấn công hắn. 


Chiêu thứ hai là Thanh Ca Dẫn.


Dùng âm thanh phát ra từ thanh quản và miệng để khiến cho đối thủ bất động 6s. Vì đối thủ đã lạc vào chốn thiên đường âm thanh. Hồi chiêu 3p.


Tiểu Minh hắn sờ cảm nghĩ: “ Cũng không tệ, tạm chấp nhận dù sao có cái để mà đi đánh nhau đã lag mừng lắm rồi! Còn đòi gì nữa?”. Hắn quyết định luyện tập và cải biến chiêu và làm một combo hoàn chỉnh sau khi nghĩ xong. Thế là ngày qua ngày hắn vẫn nghiên cứu ra cách cải tiếng công pháp và tạo combo.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận