Hệ Thống Thánh Lười


Tiểu Minh hắn lúc này về phòng, liền đem những kỹ năng trong công pháp lôi ra từ từ mà thử. Đầu tiên là thế Bất Cần Đời không quan tâm đến mọi vật, cứ tiến thẳng mà đánh thôi. Nhưng lúc tiến di chuyển phải uyển chuyển, khuôn mặt vô cảm nhưng phải tao cảm giác quyến rũ. Anh mắt đối với ánh mắt đối thủ, đầu không động nhưng thân thân và chân động, khiến cho đối khó mà có thể nhận ra. Mà lúc đối thủ đã nhận ra đã cho mốc ao. Thế này cần sự uyển chuyển và kết hợp với hơi thở tuyệt đối. Nhẹ nhàng và đến gần thì sẽ ra lực mạnh khiến cho đối thủ văng ra xa. 


Tiếp theo đến công pháp Cước Vi Ảnh. Chiêu này chủ yếu dùng chân đánh, tay làm trụ uyển chuyển đi chuyển từ tay. Chiêu này chỉ sử dụng gần đối thủ vì nó mượn thân của đối thủ để hai tay đi chuyển lên trên không đồng thời điểm nguyệt sau đó nắm cổ đối phương hất vòng về đằng sau, sau đó dùng chân đá vào phần xương yêu nhất sau lưng, và dùng chân đẹp nhẹ phía dưới hạ thể và khi đối phương bị hất lên mặt đất gần nữa mét thì sẽ lướt qua và dùng chân đạp đá thật mạnh giữa ngực cho đối thủ văng ra xa.

Tiếp theo đến công pháp Cước Vi Ảnh. Chiêu này chủ yếu dùng chân đánh, tay làm trụ uyển chuyển đi chuyển từ tay. Chiêu này chỉ sử dụng gần đối thủ vì nó mượn thân của đối thủ để hai tay đi chuyển lên trên không đồng thời điểm nguyệt sau đó nắm cổ đối phương hất vòng về đằng sau, sau đó dùng chân đá vào phần xương yêu nhất sau lưng, và dùng chân đẹp nhẹ phía dưới hạ thể và khi đối phương bị hất lên mặt đất gần nữa mét thì sẽ lướt qua và dùng chân đạp đá thật mạnh giữa ngực cho đối thủ văng ra xa.


( Mấy cái này là do tác chế, phi lo gic thì đừng ném đá., chỉ là chế mà thôi!”

( Mấy cái này là do tác chế, phi lo gic thì đừng ném đá., chỉ là chế mà thôi!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận