Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới


Võ Giả có 12 giai 4 đẳng


-Võ Đồ (khai mở được vài kinh mạch khỏe hơn người thường gấp 3 lần)


-Võ Sĩ   ( người đã bắt đầu có thể hấp thu thiên địa linh khi chuyển đổi thành đấu khí)


- Võ Sư ( có thể dùng đấu khí công kích)


- Đại Võ Sư ( có thể dùng đấu khí bồi dưỡng và sử dụng được võ hồn bẩm sinh)


- Võ Linh ( Sử dụng đấu khí,thúc dục võ hồn ra thành thực thể để chiến đấu, như áo giáp, cung kiếm, hoá thú)


- Võ phách ( Chuyển đổi cơ thể hoàn toàn giống võ hồn)


- Võ Xuất ( có thể tạo ra đấu khí hình cánh, có thể bay lượn nhưng rất mau hết đấu khí, cao nhất vài trăm mét và xa khoảng vài dặm)


- Võ Vương ( Cấu tạo linh hồn lại, thành hồn anh,sau khi tan nát nhục thân, thì có thể đoạt xá trọng sinh, nhưng không thể tiến giai)


- Võ Hoàng ( Lĩnh Ngộ Thiên Địa, tạo ra lĩnh vực, kiểm soát nguyên tố trong đó)- Võ Tôn ( Lĩnh Ngộ Không gian, cầm cố giam cầm tất cả những gì trong lĩnh vực)


-Võ Giới ( Tạo ra thế giới trong lĩnh vực, để công kích)


Võ Thiên( Điều Khiển Thiên Địa Trong Tay có thể tạo ra mưa giông bão táp,trong lĩnh vực)


" tuy võ giả và linh giả giống nhau nhưng bị thiên địa đè ép, nên không thể một người chống lại vạn người được, bay thì cũng chỉ bay được vài km còn phá hủy cao lắm thì đè nát được một ngọn núi cao bằng một tòa nhà 25 tầng,nên các chức nghiệp và học viện khác mới ra đời,đè ép các tông phái khác, sức mạnh quốc gia ở nơi cao nhất!


Còn Linh Giả, Bắt Đầu Từ Căn Nguyên Võ Linh, Những Linh Giả là những người có võ hồn nguyên tố không thể tiến vào cảnh giới Võ Phách, Nhưng người này có võ hồn hoả hệ và tinh thần lực mạnh thì làm!


-Luyện Dược Sư " Luyện Đan Dược "


( Hỗ Trợ Võ Giả)


- Luyện Khí Sư. " Chế Tạo Vũ khí "


- Luyện Kim Thuật Sĩ Bậc 1 ( Chế tạo và sửa chữa mọi thứ, giúp đỡ xây dựng)


- Trận Pháp Sư ( Nghề này là từ Luyện Kim Thuật Sĩ Bac 1 đi lên, bố trí trận Pháp giúp công trình thêm kiên cố,nếu trong thời chiến thì bố trí trận mai phục và tiến công)- Phù Sư ( Chức nghiệp này là từ Trận Pháp Sư đi lên chuyên vẽ phù văn vào quyển trục ma pháp, hoặc phù lên binh khí để vũ khí đó có thêm đặc tính)


- Còn người nào Không có thiên phú trong các chức nghiệp trên mà có linh hồn lực mạnh thì trở thành Ma Pháp Sư


- Chức nghiệp này thân thể người rất yếu nên không thể tu luyện giống võ giả được


- Gồm có 8 cấp


- Phù Thuỷ ( Câu Thông với nguyên tố trong của võ hồn kết nối với Thiên Địa)


- Pháp Sư ( Có thể tạo ra nguyên tố công kích đối thủ, sử dụng ma pháp cấp 1 tới 4)


- Đại Ma Pháp Sư ( Có thể công kích ra ma pháp cao cấp,sử dụng ma pháp cấp 5 tới 7)


- Pháp Linh ( Có thể hoà mình với võ hồn,và tạo ra cương giáp như Võ Linh)


- Pháp Vương ( Sử dụng ma pháp hoà mình với thiên nhiên có thể bay lượn, sử dụng ma pháp từ cấp 7 tới 10)


- Pháp Thần ( Tạo ra lĩnh vực ma pháp, có thể sử dụng ma pháp từ 10 tới 13


- Đại Pháp Thần ( Điều khiển mọi thứ trong lĩnh vực có cùng nguyên tố)


- Tông Sư / Master ( có thể điều khiển mọi thứ cùng hệ,mà không cần lĩnh vực


- Tuy ma pháp sư rất yếu, và bậc tuy ít, nhưng nếu biết cách sử dụng,hoà mình và và lợi dụng môi trường xung quanh, khiêu chiến người vượt giai là chuyện bình thường!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận