Đường Tăng Xông Tây Du


Thậm chí nhiều chuyện ở kiếp trước mà hắn còn nhớ lại được.


- Đây là ý chí?


Đường Tăng cảm thấy vô cùng huyền diệu. Ý chí tăng lên không khiến thực lực của hắn tăng, mà hắn lại cảm thấy mình không giống với trước. Không chỉ nhớ lại được nhiều chuyện, hắn cảm thấy mình đã lột xác về mặt nào đó, nhưng không rõ biến hoá ở đâu.


- Ý chí hẳn là có mối quan hệ lớn tới đạo tâm.


Đường Tăng thầm đoán.


Tuy hiện tại hắn vẫn chưa cần ngưng tụ đạo tâm, nhưng biết đạo tâm là gì, đó chính là kiên định con đường mình đi.


Ý chí không phải đạo tâm, nhưng ảnh hưởng tới đạo tâm.


Lúc này thông số về hắn đã biến thành:


Kí chủ: Đường Tăng.


Siêu cấp Đường Tăng: cấp 22 (0/10)


Điểm kinh nghiệm: 11.102.800


Tiên Giới tuỳ thân: Đường kính ba vạn mét.


Thuộc tính: phản ứng: 22; nhạy bén: 22; cảm giác: 22; thể chất: 22; sức mạnh: 22; tốc độ: 22; ý chí: 16; tâm lực: 15.


Kỹ năng: Bạo Liệt Hoả Cầu: 19; Lôi Thần Chi Cầu: 30; Thuấn Di Thần


Thông: 33; Hạo Nhiên Chi Thuật: 32; Trượng Pháp: 5!


Nghề nghiệp: Danh Sư ba sao (10.050/10.000.000)


Điểm thuộc tính chưa phân phối: 0


Điểm kỹ năng chưa phân phối: 10


Chú thích:


1. Mỗi lần đánh chết mười cường giả cùng cấp hoặc là cường giả cấp bậc cao hơn thăng một cấp. Đánh chết địch nhân có tu vi thấp hơn bản thân chỉ có thể hóa thành điểm kinh nghiệm, đánh chết địch nhân cùng cấp hoặc cấp bậc cao hơn có thể lựa chọn dùng để thăng cấp hoặc lưu thành điểm kinh nghiệm.


2. Điểm kinh nghiệm chỉ có thể dùng đổi kỹ năng hoặc đạo cụ, phương tiện...


3. Điểm thuộc tính chỉ có thể dùng tăng giá trị thuộc tính, điểm kỹ năng chỉ có thể dùng tăng giá trị kỹ năng!


- Giờ đã có mười điểm thuộc tính chưa cộng.


Đường Tăng suy nghĩ trong lòng:


- Hiện tại chưa vội cần mấy kỹ năng khác, có thể cộng vào Trượng Pháp, nhưng không cần gấp làm gì. Nay ta vừa lĩnh ngộ Trượng Pháp, giai đoạn còn yếu này có thể tăng rất nhanh, chờ tới lúc khó hơn hãy cộng điểm sau.

- Hiện tại chưa vội cần mấy kỹ năng khác, có thể cộng vào Trượng Pháp, nhưng không cần gấp làm gì. Nay ta vừa lĩnh ngộ Trượng Pháp, giai đoạn còn yếu này có thể tăng rất nhanh, chờ tới lúc khó hơn hãy cộng điểm sau.


Đường Tăng cảm thấy điểm kỹ năng này rất có giá trị. Nếu thêm ở chỗ tốt, có khi tạo nên tác dụng lớn.


Ngồi trên bảo toạ gỗ lim trên lưng long quy, Đường Tăng vung Cửu Hoàn Tích Trượng lên, cảm nhận cái cảm giác ấy.


- Trượng có vẻ không khác côn là mấy, nhưng thực ra lại có khác biệt rất lớn.


- Côn linh hoạt hơn, mà trượng thì theo kiểu sức mạnh. PHải làm thế nào để phát huy tốt sức mạnh của nó, gây nên uy lực lớn hơn nữa...


Đường Tăng vung Cửu Hoàn Tích Trượng, theo cái cảm giác kỳ diệu đó mà nện xuống không khí.


Bùm...


Không khí xuất hiện tiếng nổ, mà sóng khí lan ra, hất bay đất đá trên mặt đất.


Trư Bát Giới vội vàng nhảy ra xa, kinh ngạc nhìn Đường Tăng.


- Đinh! Trải qua thời gian cố gắng tu luyện, uy lực Trượng Pháp của ngài được cộng thêm 3 điểm kỹ năng.


Trong đầu vang lên tiếng của hệ thống. Cùng lúc đó, Đường Tăng cảm thấy mình sử dụng Cửu Hoàn Tích Trượng càng thuần thục hơn, mỗi một cái vung lên đều có thể phát huy ra sức mạnh cực lớn.


Cùng là Cửu Hoàn Tích Trượng, lúc trước chỉ dùng như gậy, nhưng nay khi sử dụng thì cực kỳ thuận lợi. Tuỳ ý vung ra một trượng là có uy lực rất lớn.


- Không sai.


Đường Tăng vui mừng. Hắn cảm thấy điều này rất có khả năng liên quan tới ý chí của mình. Kí chủ: Đường Tăng.


Siêu cấp Đường Tăng: cấp 22 (0/10)


Điểm kinh nghiệm: 11.102.800


Tiên Giới tuỳ thân: Đường kính ba vạn mét.


Thuộc tính: phản ứng: 22; nhạy bén: 22; cảm giác: 22; thể chất: 22; sức mạnh: 22; tốc độ: 22; ý chí: 15; tâm lực: 15.


Kỹ năng: Bạo Liệt Hoả Cầu: 19; Lôi Thần Chi Cầu: 30; Thuấn Di Thần Thông: 33; Hạo Nhiên Chi Thuật: 32; Trượng Pháp: 5!


Nghề nghiệp: Danh Sư ba sao (10.050/10.000.000)


Điểm thuộc tính chưa phân phối: 0


Điểm kỹ năng chưa phân phối: 5


Chú thích:


1. Mỗi lần đánh chết mười cường giả cùng cấp hoặc là cường giả cấp bậc cao hơn thăng một cấp. Đánh chết địch nhân có tu vi thấp hơn bản thân chỉ có thể hóa thành điểm kinh nghiệm, đánh chết địch nhân cùng cấp hoặc cấp bậc cao hơn có thể lựa chọn dùng để thăng cấp hoặc lưu thành điểm kinh nghiệm.


2. Điểm kinh nghiệm chỉ có thể dùng đổi kỹ năng hoặc đạo cụ, phương tiện...

2. Điểm kinh nghiệm chỉ có thể dùng đổi kỹ năng hoặc đạo cụ, phương tiện...


3. Điểm thuộc tính chỉ có thể dùng tăng giá trị thuộc tính, điểm kỹ năng chỉ có thể dùng tăng giá trị kỹ năng!


Mặc dù không cố ý lĩnh ngộ - Trượng ý-, nhưng hắn cảm thấy có lẽ mình đã chạm tới điều đó rồi.


- Kiếm có kiếm ý, đao có đao ý, côn có côn ý, trượng cũng phải có trượng ý.


- Ý này, không phải là ý chí, mà chắc chắn có liên quan tới ý chí.


- Ý chí, từ một cấp độ nào đó, thì là khát vọng trong lòng, là một loại ý nguyện.


- Hoặc có thể nói đây là sức mạnh của ý chí? Ta mong trượng của ta có uy lực hơn nữa, có thể có được uy năng lớn hơn nữa.


- Nhưng sao cứ cảm thấy giống tâm lực? Tâm chi hướng tới...


Đường Tăng cảm thấy khá mơ hồ, ý chí và tâm lực khá giống, khó mà phân biệt.


- Sư phụ, sư phụ...


Trư Bát Giới kêu lên:


- Người khiến đại sư huynh đột phá, liệu có thể chỉ điểm Lão Trư cho Lão Trư con cũng đột phá với?


Trư Bát Giới rất mong trở nên mạnh hơn, bởi vì hắn đã lâu không đột phá được, như gặp bình cảnh.


- Được, vậy sư phụ sẽ chỉ điểm cho con một phen, hãy chờ một chút.


Nghe vậy, Đường Tăng quyết định, rồi nói với hệ thống:


- Hệ thống, ta muốn thăng cấp kỹ năng Danh Sư.


- Đinh! Xác nhận dùng 9.989.950 điểm kinh nghiệm để thăng cấp kỹ năng - Danh Sư-?


Hệ thống hỏi.


- Có!


Đường Tăng trả lời.


Ngay sau đó, Đường Tăng lại rơi vào cảnh trong mơ như lần trước, dường như đã trải qua vô số lần luân hồi, vô số lần làm thầy. Nhưng lần này hắn mơ mình là một kẻ mạnh, chứ không phải người thường.


Quá trình ấy kéo dài chừng mười phút rồi mới ngừng lại.


- Đinh! Đã thăng cấp kỹ năng Danh Sư!


Tiếng hệ thống thông báo lại vang lên. Đồng thời Đường Tăng cũng tỉnh lại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận