Đức Phật Và Nàng: Hoa Sen Xanh


“Học giả sẵn sàng sửa sai,


Kẻ ngu khó lòng là vậy;


Đại bàng mổ chết rắn độc,


Quạ con sao dám liều thân.”


(Cách ngôn Sakya)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận