Dragon World


"Đương nhiên lí do chỉ có một rồi, ngươi là người bạn duy nhất của ta tại nơi Cực Bắc chi Địa lạnh lẽo này mà! Với lại theo nhẩm tính của ta thì ngươi cũng sắp đến lúc nghênh đón đợt thiên kiếp tiếp theo rồi phải không? Vì vậy nên kế hoạch của ta cũng mới có ngươi ở trong, nếu có thể rủ cả Tuyết Đế được thì tốt nhỉ?" Thiên Mộng Băng Tằm ngồi chém gió đủ kiểu trong khi c