Đồng Cư Na Điểm Sự Nhân
7.5/10
5326

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước, Điền Văn

Nguồn: sen91.wordpress.com

Trạng thái: Full

Thể loại: Đam mỹ, Đình Phong đồng nhân, chủng điền văn, hài, cross over, loạn CP, HE
Bao gồm các CP: Việt Tô • Đình Vũ • Trần Viễn • Truy Lục

Gia tộc bên công bao gồm: Anh cả A Đình – Anh hai An Dật Trần – Anh ba Lăng Việt – Anh tư Lược Thương

Gia tộc bên thụ bao gồm: Anh cả Ninh Trí Viễn – Anh hai Trần Tam Lục – Anh ba Bách Lý Đồ Tô – Anh tư Khương Hi Vũ – Em út Lâm Hạo

Khách mời: Trần Vỹ Đình x Lý Dịch Phong

Truyện có thể loại chủng điền văn, nghĩa là xoay quanh cuộc sống hằng ngày của các nhân vật, ít cao trào, ít điểm nhất, đọc chương nào cũng có thể là kết thúc hết –> nghĩa là có khả năng gây chán rất cao cho những độc giả đòi hỏi ngược tâm, cao trào, kích thích, etc…. Bạn đã được cảnh báo trước ✿ ̄ ‿  ̄✿. Bù lại truyện rất ngọt, muốn sâu răng luôn 。◕‿◕。

7.5/10
5326
Đồng Cư Na Điểm Sự Nhân

Tác giả :

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước, Điền Văn

Nguồn: sen91.wordpress.com

Trạng thái: Full

Thể loại: Đam mỹ, Đình Phong đồng nhân, chủng điền văn, hài, cross over, loạn CP, HE
Bao gồm các CP: Việt Tô • Đình Vũ • Trần Viễn • Truy Lục

Gia tộc bên công bao gồm: Anh cả A Đình – Anh hai An Dật Trần – Anh ba Lăng Việt – Anh tư... Thôi Lược Thương

Gia tộc bên thụ bao gồm: Anh cả Ninh Trí Viễn – Anh hai Trần Tam Lục – Anh ba Bách Lý Đồ Tô – Anh tư Khương Hi Vũ – Em út Lâm Hạo

Khách mời: Trần Vỹ Đình x Lý Dịch Phong

Truyện có thể loại chủng điền văn, nghĩa là xoay quanh cuộc sống hằng ngày của các nhân vật, ít cao trào, ít điểm nhất, đọc chương nào cũng có thể là kết thúc hết –> nghĩa là có khả năng gây chán rất cao cho những độc giả đòi hỏi ngược tâm, cao trào, kích thích, etc…. Bạn đã được cảnh báo trước ✿ ̄ ‿  ̄✿. Bù lại truyện rất ngọt, muốn sâu răng luôn 。◕‿◕。

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
BÌNH LUẬN TRUYỆN