Độc Y Xấu Phi


Vì chương này ở nguồn bị set pass nên các bạn đọc đỡ phần tóm tắt rồi qua chương tiếp nhé.


Sau khi Hạng Quân Vãn đòi giá cao trị bệnh cho Công Tôn Trường Khanh thì trở về, trên đường về bị Thái tử Công Tôn Kỳ bắt vào uy hiếp không chữa bệnh cho Công Tôn Trường Khanh, sau khi bàn điều kiện với Công Tôn Ký xong thì bất chợt va chạm với Bách Lý Giao và Phượng Cửu. Hết!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận