Đoạt Hồn Kỳ
7.5/10
2134

Tác giả: Gia Cát Thanh Vân

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nguồn: Truyện Kiếm Hiệp

Trạng thái: Full

Truyện tập trung chủ yếu  về tiểu anh hùng Thương QUan Linh kinh đảm song Đoạt Hồn Kỳ...


Vì ai mà Động Trung lão nhân lại ôm một nỗi sầu khổ, quên thân nơi hang sâu biền biệt?

Giang hồ nổi sống tham tâm thiên hạ giành giựt nhau cuốn bí kíp U Minh thập tam tinh, để rồi người thành ma kẻ mất tính.

7.5/10
2134
Đoạt Hồn Kỳ

Tác giả : Gia Cát Thanh Vân

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nguồn: Truyện Kiếm Hiệp

Trạng thái: Full

Thể loại: Kiếm hiệp

Đoạt hồn kỳ là một trong những tác phẩm xuất sắc của Gia Cát Thanh Vân.

Truyện tập trung chủ yếu  về tiểu anh hùng Thương QUan Linh kinh đảm song Đoạt Hồn Kỳ...

Vì ai mà Động Trung lão nhân lại ôm một nỗi sầu khổ, quên thân nơi... hang sâu biền biệt?

Giang hồ nổi sống tham tâm thiên hạ giành giựt nhau cuốn bí kíp U Minh thập tam tinh, để rồi người thành ma kẻ mất tính.

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

Giang Hồ Xảo Khách

Giang Hồ Xảo Khách

7.5/10
1261

Tác giả: Giả Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: Full

Diễm Tu

Diễm Tu

7.5/10
2899

Tác giả: Tri Nhạc

Thể loại: Truyện Sắc, Kiếm Hiệp

Trạng thái: Full

Càn Khôn Tuyệt Pháp

Càn Khôn Tuyệt Pháp

7.5/10
1260

Tác giả: Trần Thanh Vân

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: Full

Cuồng Vũ Phong Vân

Cuồng Vũ Phong Vân

7.5/10
1010

Tác giả: Mộng Vũ

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Đỉnh Kiếm Các 7 - Bích Thành

Đỉnh Kiếm Các 7 - Bích Thành

8.5/10
1034

Tác giả: Thương Nguyệt

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: FULL

Vạn Lưu Quy Tông

Vạn Lưu Quy Tông

8.5/10
1214

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: FULL

Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

7.5/10
2222

Tác giả: TGOD

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Trạng thái: Đang ra