Đồ Thần Chi Lộ


Lưu Bưu nghe tiếng rồi lăn xuống đất, Trương Dương nổ súng, tất cả động tác đều chỉ trong nháy mắt, ngay cả Vương Phong cũng chưa phản ứng kịp.Mãi một lúc sau khi Trương Dương nổ súng, trong động vôi mới trở lại vẻ yên tĩnh cực độ, chỉ còn âm hưởng vang dội của tiếng súng trong động. Vẻ mặt ai cũng kinh ngạc, còn Vương Phong thì lại càng nghiêm trọng hơn. Đột nhiên hắn phát hiện hắn chẳng biết chút gì về người thanh niên chỉ lớn hơn hắn vài