Dịu Dàng Yêu Em


114. LẠI ĐẶT GIAO ƯỚC [6] Sắc mặt cô trầm xuống, đang muốn trách anh nói hươu nói vượn thì nhìn thấy anh lấy từ trong túi ra một viên thuốc mày trắng, ngẩn người: “Cái gì đây?” “Thuốc ngủ!” “Thuốc ngủ?”. Lòng tin dành cho Mộc Dịch Triệt trong cô giảm xuống hẳn. “Anh định dùng thuốc ngủ? Không ngờ anh lại dùng cách thiếu i ốt thế này. Tôi mắc công tin tưởng anh. Cậu ta uống được mới sợ”. “Tất cả phải dựa vào bản lĩnh của em”. Mộc Duệ Thầ