Định Kiến
7.5/10
21908

Tác giả: Bạch Hoa Hoa

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Nguồn: tinhnguyetcotran.wordpress.com

Trạng thái: Full

Thể loại: Hiện đại, chính kịch, 1×1, ngược tâm, cường công cường thụ, tình địch biến tình nhân, niên hạ, HE
Edit: Cửu Nguyệt

Trích dẫn theo lời của tác giả:

Cũng bởi vì vầng trăng sáng đã kết hôn rồi, cho nên hai tình địch thất tình say rượu loạn tính…

Sau đó bọn họ lăn với nhau [uầy]

CP: Nghiêm Mạc x Hứa Khiêm

Công tự tôn cường ái não bổ còn khiết phích, thế nhưng hắn nhân thê.

Thụ tính tình hơi hung bạo còn không có tiết tháo, thế nhưng y có tiền.

Trước ngược thụ sau ngược công, đây là một câu chuyện từ tình địch biến bạn giường, từ bạn giường biến tình nhân, mục tiêu là vui vẻ vẩy máu chó cùng thịt hầm…

7.5/10
21908
Định Kiến

Tác giả : Bạch Hoa Hoa

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Nguồn: tinhnguyetcotran.wordpress.com

Trạng thái: Full

Thể loại: Hiện đại, chính kịch, 1×1, ngược tâm, cường công cường thụ, tình địch biến tình nhân, niên hạ, HE
Edit: Cửu Nguyệt

Trích dẫn theo lời của tác giả:

Cũng bởi vì vầng trăng sáng đã kết hôn rồi, cho nên hai tình địch thất tình say rượu loạn tính…

Sau đó bọn họ lăn... đến với nhau [uầy]

CP: Nghiêm Mạc x Hứa Khiêm

Công tự tôn cường ái não bổ còn khiết phích, thế nhưng hắn nhân thê.

Thụ tính tình hơi hung bạo còn không có tiết tháo, thế nhưng y có tiền.

Trước ngược thụ sau ngược công, đây là một câu chuyện từ tình địch biến bạn giường, từ bạn giường biến tình nhân, mục tiêu là vui vẻ vẩy máu chó cùng thịt hầm…

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh

Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh

7.5/10
7895

Tác giả: Doanh Triệt Thệ Tuyết

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Tộc Long Huyết

Tộc Long Huyết

7.5/10
2745

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Trạng thái: Full

Bàn Vận Công

Bàn Vận Công

7.5/10
1545

Tác giả: Hắc Bạch Kiếm Yêu

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Chúng Lý Tầm Tha

Chúng Lý Tầm Tha

7.5/10
1837

Tác giả: Lâm Tử Tự

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Tĩnh Dưỡng Vô Uy

Tĩnh Dưỡng Vô Uy

7.5/10
1778

Tác giả: Vainy

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Gia

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Gia

7.5/10
33577

Tác giả: Dạ Du

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Mạt Thế

Trạng thái: Full

Blue

Blue

7.5/10
1186

Tác giả: Thủy Túc

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Nhấn Mở Bình Luận