Đỉnh Kiếm Các 7 - Bích Thành
8.5/10
1612

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nguồn:

Trạng thái: FULL

Nguồn: nhanmonquan.com
Dịch: B. B.

Bích Thành sơn trung vụ ải lãnh
Bạch Vân cung trung tịch mịch trường
Ức tích hào môn thiên kim nữ
Kim tịch thúc phát thanh đăng bàng
Hồng lâu cách vũ tương vọng viễn
Tiền trần y hy đoạn nhân trường
Khuy phá tâm vô do ký
Xuân tư như tửu lại bán trang
Thùy khiển đàn lang vân trung lai?
Hồng nhạn truyền thư bằng lan vọng
Thập ngũ niên tiền thâm thu cảnh
Kiều nga nhất niệm vi tư phàm
Tặng khanh nhất bôi vô tình lệ
Tẩy tận trần duyên bất tư lượng
Thạch bích tằng khắc tâm thượng tự
Lạc ngân chẩm uất cựu thời thương
Không sơn linh vũ khứ thế cấp
Bích ngưng kiếm hạ ba lan cuồng
Vãng sự y hy kinh lưỡng đại
Thanh xà duyên hà câu dữ thương
Mạc đạo thiếp tâm dĩ thành hôi
Nhất triêu tình si chẩm kham vong
Chẩm kham vong, nan tương vong
Linh dược nan giải tâm đầu trướng
Dục tâm thương, bất tâm thương...

8.5/10
1612
Đỉnh Kiếm Các 7 - Bích Thành

Tác giả :

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nguồn:

Trạng thái: FULL

Nguồn: nhanmonquan.com
Dịch: B. B.

Bích Thành sơn trung vụ ải lãnh
Bạch Vân cung trung tịch mịch trường
Ức tích hào môn thiên kim nữ
Kim tịch thúc phát thanh đăng bàng
Hồng lâu cách vũ tương vọng viễn
Tiền trần y hy đoạn nhân trường
Khuy phá tâm... sự vô do ký
Xuân tư như tửu lại bán trang
Thùy khiển đàn lang vân trung lai?
Hồng nhạn truyền thư bằng lan vọng
Thập ngũ niên tiền thâm thu cảnh
Kiều nga nhất niệm vi tư phàm
Tặng khanh nhất bôi vô tình lệ
Tẩy tận trần duyên bất tư lượng
Thạch bích tằng khắc tâm thượng tự
Lạc ngân chẩm uất cựu thời thương
Không sơn linh vũ khứ thế cấp
Bích ngưng kiếm hạ ba lan cuồng
Vãng sự y hy kinh lưỡng đại
Thanh xà duyên hà câu dữ thương
Mạc đạo thiếp tâm dĩ thành hôi
Nhất triêu tình si chẩm kham vong
Chẩm kham vong, nan tương vong
Linh dược nan giải tâm đầu trướng
Dục tâm thương, bất tâm thương...

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

Đỉnh Kiếm Các 5 - Kiếm Ca

Đỉnh Kiếm Các 5 - Kiếm Ca

8.5/10
1787

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: FULL

Bần Tăng

Bần Tăng

7.5/10
45717

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Trạng thái: Full

Ngạo Thị Thiên Địa

Ngạo Thị Thiên Địa

7.5/10
170404

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Trạng thái: Full

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao

8.5/10
5159

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: FULL

Cổ Phật Tâm Đăng

Cổ Phật Tâm Đăng

7.5/10
5952

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: Full

Sinh Ý Nhân

Sinh Ý Nhân

7.5/10
4870

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước, Kiếm Hiệp

Trạng thái: Full

BÌNH LUẬN TRUYỆN