Đế Vương
7.5/10
8868

Tác giả: Phong Xuy Tiễn Vũ

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Trọng Sinh

Nguồn: Internet

Trạng thái: Full

--Mở đầu:
- Tư thế hào hùng, tiếng gầm vang vọng.


Kỵ binh của vương triều Đại Kì vẫn nổi tiếng là dũng mãnh thiện chiến, giờ phút này cho dù bốn phương tám hướng đều là địch nhân, đội thiết kỵ vẫn cứ uy phong lẫm liệt, trên tay là trường mâu thương), thề phải được mở đường máu.


Đầu lĩnh tiên phong, là vị vua của vương triều Đại Kì, là thiên tử trẻ tuổi nhất vương triều Đại Kì, năm ấy mười lăm tuổi đã đăng cơ, chỉ trong vòng mười năm ngắn ngủi, đã đem phần lớn lãnh thổ thu vào bản đồ của vương triều Đại Kì.


Chỉ là giờ phút này, đế vương trẻ tuổi kia, trên mặt dính đầy vết máu, cát bụi bùn đất hỗn loạn, khuôn mặt hồng hồng đen đen khiến người ta sợ hãi. Trên người mặc một bộ khôi giáp, cưỡi ngựa thiết giáp, cũng nhiễm một mạt hồng nâu.


Đế vương giơ lên trường mâu, ngửa đầu điên cuồng gào thét một tiếng, hai chân kẹp bụng ngựa, ngựa hí lên một tiếng, phóng về phía trước, phía sau là đội thiết kỵ rất hiển nhiên mà theo sau vua của bọn họ. Nhất thời tiếng giết chóc nổi lên bốn phía, bụi đất bay đầy trời, chỉ thấy đế vương trẻ tuổi vẻ mặt xơ xác tiêu điều, trường mâu trên tay múa may, cứ một nhát lại một nhát chém xuống đám địch nhân.

sstruyen mời các bạn xem tiếp..

7.5/10
8868
Đế Vương

Tác giả : Phong Xuy Tiễn Vũ

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Trọng Sinh

Nguồn: Internet

Trạng thái: Full

--Mở đầu:
- Tư thế hào hùng, tiếng gầm vang vọng.


Kỵ binh của vương triều Đại Kì vẫn nổi tiếng là dũng mãnh thiện chiến, giờ phút này cho dù bốn phương tám hướng đều là địch nhân, đội thiết kỵ vẫn cứ uy phong lẫm liệt, trên tay là trường mâu... (giáo, thương), thề phải được mở đường máu.


Đầu lĩnh tiên phong, là vị vua của vương triều Đại Kì, là thiên tử trẻ tuổi nhất vương triều Đại Kì, năm ấy mười lăm tuổi đã đăng cơ, chỉ trong vòng mười năm ngắn ngủi, đã đem phần lớn lãnh thổ thu vào bản đồ của vương triều Đại Kì.


Chỉ là giờ phút này, đế vương trẻ tuổi kia, trên mặt dính đầy vết máu, cát bụi bùn đất hỗn loạn, khuôn mặt hồng hồng đen đen khiến người ta sợ hãi. Trên người mặc một bộ khôi giáp, cưỡi ngựa thiết giáp, cũng nhiễm một mạt hồng nâu.


Đế vương giơ lên trường mâu, ngửa đầu điên cuồng gào thét một tiếng, hai chân kẹp bụng ngựa, ngựa hí lên một tiếng, phóng về phía trước, phía sau là đội thiết kỵ rất hiển nhiên mà theo sau vua của bọn họ. Nhất thời tiếng giết chóc nổi lên bốn phía, bụi đất bay đầy trời, chỉ thấy đế vương trẻ tuổi vẻ mặt xơ xác tiêu điều, trường mâu trên tay múa may, cứ một nhát lại một nhát chém xuống đám địch nhân.

sstruyen mời các bạn xem tiếp..

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận