Đế Bá


Lý Thất Dạ đi trong hoang dã, từng bước ra ngoài. Mặc dù nơi này là hoang dã nhưng phàm nhân đi thì có đi bộ cả đời cũng không có cảm nhận gì.


Lý Thất Dạ thì khác, hắn là tồn tại chí cao vô thượng, khi hắn đi trong hoang dã có cảm giác cực kỳ rõ rệt, hắn cảm giác lực lượng quang minh từ khắp nơi trong thiên địa ập hướng hoang dã, chảy vào nơi sâu thẳm.


Lực lượng quang minh này là nội tình của Quang Minh Thánh Viện, lòng đất có vô số thánh quang chảy xuôi, chúng nó đều tuôn hướng sâu trong hoang dã.


Lực lượng quang minh hay thánh quang khi ùa vào hoang dã chỉ vì tịnh hóa lực lượng hắc ám trong này, Quang Minh Thánh Viện tự tịnh hóa, năng lực tự bảo vệ của đạo thống.


Đạo thống như Quang Minh Thánh Viện khác hẳn với đạo thống khác, nguyên Quang Minh Thánh Viện có quang minh chiếu rọi phổ độ chúng sinh, từng tấc đất cho ngươi cảm nhận lực lượng thánh khiết. Ngươi sẽ cảm giác mình tẩm trong thánh quang, tẩy sạch tội ác của mình, tịnh hóa tâm linh.


Bởi vậy khi hắc ám rơi vào mảnh đất Quang Minh Thánh Viện dù không ai điều khiển hoặc thúc đẩy lực lượng quang minh, bản thân đạo thống tự tuôn ra thánh quang tịnh hóa hắc ám.


Quang minh cùng hắc ám đối địch nhau, nên khi hắc ám rơi vào hoang dã của đạo thống này, dù là chỗ hiếm thấy dấu chân người, không thấy cảnh quang minh sáng soi nhưng lực lượng quang minh trong nội tình đạo thống vẫn tuôn ra thánh quang tịnh hóa lực lượng hắc ám ma hóa mặt đất.


Lý Thất Dạ cảm nhận lực lượng quang minh vô cùng thuần khiết dưới lòng đất, hắn gật gù khen:


- Lão già này rất ghê gớm, quang minh đạt đến cảnh giới như vậy có thể so sánh với thánh nhân.


Lý Thất Dạ nói thánh nhân ý chỉ Viễn Hoang Thánh Nhân khi ở Thập Tam Châu, trận chiến cuối cùng với Luân Hồi Hoang Tổ đã hy sinh mình.

Lý Thất Dạ nói thánh nhân ý chỉ Viễn Hoang Thánh Nhân khi ở Thập Tam Châu, trận chiến cuối cùng với Luân Hồi Hoang Tổ đã hy sinh mình.


Nói đến Quang Minh Thánh Viện là đạo thống khá thú vị, nó không phải đạo thống theo ý nghĩa truyền thống, nói đúng hơn nó là đạo thống kiểu học viện. Thủy Tổ của đạo thống này là Thủy Tổ càng thú vị, Thủy Tổ của Quang Minh Thánh Viện tên là Viễn Hoang Thánh Nhân.


Nếu nói Thủy Tổ Trường Sinh Lão Nhân của Tiên Ma đạo thống cả đời chấp chưởng luân hồi, thăm dò trường sinh, vậy Viễn Hoang Thánh Nhân Thủy Tổ của Quang Minh Thánh Viện cả đời chấp chưởng quang minh.


Viễn Hoang Thánh Nhân từng được người xếp vào một trong mười Thủy Tổ của Tam Tiên giới, cả đời quang minh sáng soi phổ độ chúng sinh, làm bao nhiêu Thủy Tổ, hậu nhân cảm thán. Nên trăm ngàn vạn năm ở Tam Tiên giới nhiều người nhắc đến Viễn Hoang Thánh Nhân sẽ nghiêm nghị, vì y đại biểu cho quang minh, đại biểu cho nhân từ, đại biểu cho bác ái.


Có người nói rằng lúc Viễn Hoang Thánh Nhân còn ở Tam Tiên giới đứng chỗ nào cũng quang minh chiếu sáng khắp các góc Tam Tiên giới, khiến hắc ám không có chỗ che giấu.


Vì Viễn Hoang Thánh Nhân làm quang minh sáng soi nên thời đại đó Tam Tiên giới rất bình yên, hiếm có ân oán thù hận. Giữa các đạo thống, môn phái, tu sĩ ít khi liều đấu sống chết.


Từng có người xấu tội ác tày trời được quang minh chiếu sáng của Viễn Hoang Thánh Nhân đã quy y quang minh, thay đổi hoàn toàn làm người tốt.


Nên trong thời đại có Viễn Hoang Thánh Nhân quang minh sáng soi phổ độ chúng sinh, là một thời đại hiếm có đau khổ, bệnh tật.


Trong thời đại đó Quang Minh Thánh Viện hưng thịnh đến không thể tưởng tượng, ức vạn con dân quy y Quang Minh Thánh Viện, nhiều người là vô địch một phương, họ đều bằng lòng quy y Quang Minh Thánh Viện.


Vì Viễn Hoang Thánh Nhân cả đời quang minh chiếu sáng, đời sau có người nói y là Thủy Tổ giỏi nhất. Nhiều người đời sau khi nhắc tới Viễn Hoang Thánh Nhân sẽ nghiêm nghị, ở trong lòng nhiều người Viễn Hoang Thánh Nhân là Thủy Tổ đáng để người đời tôn kính.

Vì Viễn Hoang Thánh Nhân cả đời quang minh chiếu sáng, đời sau có người nói y là Thủy Tổ giỏi nhất. Nhiều người đời sau khi nhắc tới Viễn Hoang Thánh Nhân sẽ nghiêm nghị, ở trong lòng nhiều người Viễn Hoang Thánh Nhân là Thủy Tổ đáng để người đời tôn kính.


Viễn Hoang Thánh Nhân là vị Thủy Tổ từ bi, hiền từ, quang minh, bác ái, không Thủy Tổ nào sánh bằng y về mặt này.


Vì Viễn Hoang Thánh Nhân sán lập ra đạo thống như Quang Minh Thánh Viện khiến quang minh luôn truyền thừa trong đạo thống này, quang minh mãi luôn sáng soi mảnh đất này.


Quang Minh Thánh Viện không phải học viện nó là tên gọi chung của đạo thống. Chính sáng ra đạo thống tên là Quang Minh Thánh Viện chứ không phải học viện nào đó tên Quang Minh Thánh Viện.


Trong Quang Minh Thánh Viện, trên mảnh đất bao la mênh mông này có ngàn vạn học viện, nhiều vô cùng. Ở Quang Minh Thánh Viện ai đều có thể xây học viện, có thể yêu cầu cứng nhắc gì.


Chỉ cần ngươi có chỗ xây học viện, hoặc ngươi có một căn nhà là có thể làm học viện. Nhưng phải có học sinh, có người đồng ý theo ngươi tu luyện mới được.


Quang Minh Thánh Viện có ngàn vạn học viện nhưng uy chấn thiên hạ, danh dương Tiên Thống Giới thì chỉ có bốn học viện. Bốn học viện này gồm: Thự Quang Đông Bộ, Ly Minh Nam Bộ, Thánh Đà Tây Bộ, Bắc Viện.


Bốn học viện là mạnh nhất, lớn nhất, nhiều học sinh nhất Quang Minh Thánh Viện. Đời sau có người nói đạo thống được gọi là Quang Minh học viện vì lấy một chữ trong tên của bốn học viện ráp lại thành xưng hô Quang Minh Thánh Viện.


Trong Quang Minh Thánh Viện có vô số học sinh, trừ học sinh sinh ra với lớn lên trong đạo thống còn có học sinh của đạo thống đến. Người cầm quyền một số đạo thống từng du học trong Quang Minh Thánh Viện.


Quang Minh Thánh Viện từng ra nhiều Chân Đế, Thủy Tổ, đương nhiên bọn họ không hoàn toàn là học sinh nhưng có mối liên quan với Quang Minh Thánh Viện.

Quang Minh Thánh Viện từng ra nhiều Chân Đế, Thủy Tổ, đương nhiên bọn họ không hoàn toàn là học sinh nhưng có mối liên quan với Quang Minh Thánh Viện.


Ví dụ Vương Dương Minh tức Dương Minh Thủy Tổ, Thủy Tổ của Dương Minh giáo đã tốt nghiệp từ Quang Minh Thánh Viện. Vương Dương Minh là học sinh gốc ở Quang Minh Thánh Viện.


Thủy Tổ như Dược Tiên, Bàn Long, Khai Thiên Đao Tổ sau khi trở thành Thủy Tổ từng tham ngộ tu đạo trong Quang Minh Thánh Viện, bọn họ tự xưng với người ngoài mình là nửa học sinh của Quang Minh Thánh Viện.


Trọng Hoa Chân Đế kinh diễm vô song tốt nghiệp từ Quang Minh Thánh Viện.


Có thể nói trong Quang Minh Thánh Viện trăm ngàn vạn năm nay có nhiều Chân Đế, Thủy Tổ đã ra đời.


Nhiều học viện trong Quang Minh Thánh Viện, đặc biệt là bốn học viện lớn cho phép học viện tham ngộ tu luyện đa số công pháp bí kiếp. Điều này rất đáng quý, vì những công pháp bí kíp này là Viễn Hoang Thánh Nhân Thủy Tổ Quang Minh Thánh Viện để lại, có thể tưởng tượng giá trị của nó thế nào.


Đổi lại đạo thống khác có công pháp bí kíp như vậy cất giấu còn không kịp, tu sĩ đệ tử bình thường trong tông môn của mình còn không được xem, sao có thể cho người ngoài tu luyện.


Cách làm của Quang Minh Thánh Viện nghe nói truyền thừa từ ý chí của Viễn Hoang Thánh Nhân, phù hợp lý niệm phổ độ chúng sinh.


Nên thiên tài tuyệt thế của nhiều đạo thống được trưởng bối đưa đến Quang Minh Thánh Viện tu hành, trừ vì tu luyện một số công pháp, bí kíp ra quan trọng nhất là rèn giũa đạo tâm đệ tử môn hạ của mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận