Dây Dưa Cùng Người Bên Nhau Trọn Đời
7.5/10
1619

Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Sắc

Nguồn: vongtinhgiang.wordpress.com

Trạng thái: Full

Giới thiệu: 

Một người cô độc gặp gỡ một người tịch mịch.



Một tìm kiếm trong sạch trên thế gian ô trọc, một chờ đợi cứu chuộc bên ngoài chiếc lồng giam.

Cùng là nữ tử, cho nên hiểu nhau.

Cùng là nữ tử, cho nên hiểu rõ hơn thế nào là quý trọng.

Ngay cả khi gió mưa cũng nói sẽ không buông tay.

Cho dù thế gian không chấp nhận, trong mưa gió Giang Nam, chúng ta chấp tay giai lão, cùng bên người cả đời này.

7.5/10
1619
Dây Dưa Cùng Người Bên Nhau Trọn Đời

Tác giả : Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Sắc

Nguồn: vongtinhgiang.wordpress.com

Trạng thái: Full

Thể loại: Bách hợp [GL], cổ trang, cổ sắc cổ hương, HE.
Edit: Bách Linh 

Giới thiệu: 

Một người cô độc gặp gỡ một người tịch mịch.

Một tìm kiếm trong sạch trên thế gian ô trọc, một chờ đợi cứu chuộc bên ngoài chiếc lồng giam.

Cùng là nữ tử, cho nên hiểu nhau.

Cùng là... nữ tử, cho nên hiểu rõ hơn thế nào là quý trọng.

Ngay cả khi gió mưa cũng nói sẽ không buông tay.

Cho dù thế gian không chấp nhận, trong mưa gió Giang Nam, chúng ta chấp tay giai lão, cùng bên người cả đời này.

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...