Đấu Y- Nghìn hai!


Ngả Tháp mím đôi môi đỏ mọng, dường như hạ quyết tâm rất lớn.


- Hai nghìn!


Trên mặt Lâm Khiếu Đường vẫn lộ vẻ mỉm cười như cũ.


- Một nghìn năm trăm. Không được thì thôi vậy.


Ngả Tháp nhìn kỹ gã nhân tộc lợi dụng người khác gặp khó khăn trước mặt, trong mắt đã hiện lên một tia giận dữ.


- Thành giao!


Lâm Khiếu Đường rốt cuộc cũng nhả ra, ngay sau đó nói thêm:


- Phải đưa cho ta một nửa thù lao trước.


</