[Đạo Mộ Đồng Nhân] [Bình Tà] Mặc Long
7.5/10
1027

Tác giả: Phong Chi Chiêu Ngọc

Thể loại: Đam Mỹ

Nguồn: lanhtutriet.wordpress.com

Trạng thái: Full

Ngô Tà uống phải viên dược được làm từ máu của loài chim Tú Bà và nọc độc của Song lân tạo thành, liền có thể mang thai.

Này không phải là nghịch luân sao, nam tử sao có thể sinh con a!

7.5/10
1027
[Đạo Mộ Đồng Nhân] [Bình Tà] Mặc Long

Tác giả : Phong Chi Chiêu Ngọc

Thể loại: Đam Mỹ

Nguồn: lanhtutriet.wordpress.com

Trạng thái: Full

Thể loại: Đạo mộ đồng nhân, sinh tử văn.
Biên tập: Tiểu Triệt

Ngô Tà uống phải viên dược được làm từ máu của loài chim Tú Bà và nọc độc của Song lân tạo thành, liền có thể mang thai.

Này không phải là nghịch luân sao, nam tử sao có thể sinh... con a!

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

Nhất Phẩm Thiên Kim

Nhất Phẩm Thiên Kim

7.5/10
1181

Tác giả: Địch Hoa

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Tử Mệ

Tử Mệ

7.5/10
1048

Tác giả: Việt Ly

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Trạng thái: Full

Đại Thúc Có Yêu Khí

Đại Thúc Có Yêu Khí

7.5/10
1902

Tác giả: Huyết Lạc Oán

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Bắt Đầu Hạnh Phúc

Bắt Đầu Hạnh Phúc

7.5/10
3097

Tác giả: Lại Lại đích Miêu Miêu Xà

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Điền Văn

Trạng thái: Full

Na Tra Đồng Nhân Ký

Na Tra Đồng Nhân Ký

7.5/10
1440

Tác giả: Nhã Nhi

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Trạng thái: Đang ra

Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Thức Nhữ Bất Thức Đinh

7.5/10
2294

Tác giả: Tô Du Bính

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Xuyên Việt Thành Thần Điêu

7.5/10
1545

Tác giả: Tuyết Lý Hồng Trang

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Thả Tuý Phi Thương

Thả Tuý Phi Thương

7.5/10
1076

Tác giả: Nguyệt Bội Hoàn

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Trạng thái: Full