Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân | Bình Tà Nhặt Được Tiểu Ca Phải Làm Sao Bây Giờ FULL
7.1/10
1289

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Nguồn: internet

Trạng thái: Full

Tác giả Giam Khẩu Tam Tam - Truyện [Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân | Bình Tà] Nhặt Được Tiểu Ca Phải Làm Sao Bây Giờ? của tác giả Giam Khẩu Tam Tam là mẩu chuyện về Muộn Du Bình cùng Ngô Tà

Ngô Tà: Hửm? Sao nhóc này giống Tiểu Ca Đừng nói là con rơi của Tiểu Ca nhé!?

Lão Trương: Tôi chính là Tiểu Ca của cậu.

Nếu yêu thích những câu chuyện đam mỹ, bạn có thể đọc thêm Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng hoặc Đào Mềm


Thân mời các bạn đọc tiếp!

7.1/10
1289
Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân | Bình Tà Nhặt Được Tiểu Ca Phải Làm Sao Bây Giờ FULL

Tác giả :

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Nguồn: internet

Trạng thái: Full

Tác giả Giam Khẩu Tam Tam - Truyện [Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân | Bình Tà] Nhặt Được Tiểu Ca Phải Làm Sao Bây Giờ? của tác giả Giam Khẩu Tam Tam là mẩu chuyện về Muộn Du Bình cùng Ngô Tà

Ngô Tà: Hửm? Sao nhóc này giống Tiểu Ca... thế? Đừng nói là con rơi của Tiểu Ca nhé!?

Lão Trương: Tôi chính là Tiểu Ca của cậu.

Nếu yêu thích những câu chuyện đam mỹ, bạn có thể đọc thêm Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng hoặc Đào Mềm


Thân mời các bạn đọc tiếp!

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

Who Are You FULL

Who Are You FULL

7.8/10
3064

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám

Trạng thái: Full

Tù Thê

Tù Thê

7.5/10
5785

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Trạng thái: Full

Huề Thủ Hi Thủ

Huề Thủ Hi Thủ

7.5/10
4363

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Hào Môn Diệm

Hào Môn Diệm

7.5/10
12679

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

BÌNH LUẬN TRUYỆN