Truyện full
Truyện hot

Truyện mới cập nhật

Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.

Tình Cũ Tự Cháy

Tình Cũ Tự Cháy

7.5/10
1123

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lam Bảo

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Ngọt Đắng Như Tình Iu!

Ngọt Đắng Như Tình Iu!

7.5/10
1003

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thảoo Emm

Thể loại: Truyện Teen

Chương 2
Cô Gái Ngốc... Anh Yêu Em

Cô Gái Ngốc... Anh Yêu Em

7.5/10
1045

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mun and NaPu

Thể loại: Truyện Teen

Chương 15
Anh Vẫn Đợi Em Nơi Này

Anh Vẫn Đợi Em Nơi Này

7.5/10
1021

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Móm Tủn

Thể loại: Truyện Teen

Chương 8
Nữ Phụ, Anh Chỉ Yêu Em

Nữ Phụ, Anh Chỉ Yêu Em

7.5/10
1018

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Trang Tử

Thể loại: Truyện Teen

Chương 6
Melbourne Anh Đi Nhặt Hạnh Phúc

Melbourne Anh Đi Nhặt Hạnh Phúc

7.5/10
1125

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: byyhuynh

Thể loại: Truyện Teen

Chương 37
Hôn Hậu Lãnh Chiến

Hôn Hậu Lãnh Chiến

7.5/10
1006

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thính Tích

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2
Chúng Ta Thử Đến Với Nhau Xem?

Chúng Ta Thử Đến Với Nhau Xem?

7.5/10
1025

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mạc Hân

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Thời Gian - Câu Trả Lời Cho Tất Cả

Thời Gian - Câu Trả Lời Cho Tất Cả

7.5/10
1064

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Những thiên thần áo trắng

Thể loại: Truyện Teen

Chương 25
Daytime Shootingstar - Sao Băng Ban Ngày

Daytime Shootingstar - Sao Băng Ban Ngày

7.5/10
1018

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mều Bumm

Thể loại: Truyện Teen

Chương 6
Gửi Thế Giới

Gửi Thế Giới

7.5/10
1035

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiên Vi

Thể loại: Truyện Teen

Chương 16
Chìm Trong Biển Vọng

Chìm Trong Biển Vọng

7.5/10
1006

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Kim Tuyến (Kun)

Thể loại: Truyện Teen

Chương 2
Tình Cũ Tự Cháy
7.5/10
1123

Tác giả: Lam Bảo

Thể loại: Ngôn Tình

Ngọt Đắng Như Tình Iu!
7.5/10
1003

Tác giả: Thảoo Emm

Thể loại: Truyện Teen

Cô Gái Ngốc... Anh Yêu Em
7.5/10
1045

Tác giả: Mun and NaPu

Thể loại: Truyện Teen

Anh Vẫn Đợi Em Nơi Này
7.5/10
1021

Tác giả: Móm Tủn

Thể loại: Truyện Teen

Nữ Phụ, Anh Chỉ Yêu Em
7.5/10
1018

Tác giả: Trang Tử

Thể loại: Truyện Teen

Melbourne Anh Đi Nhặt Hạnh Phúc
7.5/10
1125

Tác giả: byyhuynh

Thể loại: Truyện Teen

Hôn Hậu Lãnh Chiến
7.5/10
1006

Tác giả: Thính Tích

Thể loại: Ngôn Tình

Chúng Ta Thử Đến Với Nhau Xem?
7.5/10
1025

Tác giả: Mạc Hân

Thể loại: Truyện Teen

Thời Gian - Câu Trả Lời Cho Tất Cả
7.5/10
1064

Tác giả: Những thiên thần áo trắng

Thể loại: Truyện Teen

Daytime Shootingstar - Sao Băng Ban Ngày
7.5/10
1018

Tác giả: Mều Bumm

Thể loại: Truyện Teen

Gửi Thế Giới
7.5/10
1035

Tác giả: Tiên Vi

Thể loại: Truyện Teen

Chìm Trong Biển Vọng
7.5/10
1006

Tác giả: Kim Tuyến (Kun)

Thể loại: Truyện Teen

Top Truyện mới cập nhật

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...