Truyện full
Truyện hot

Ngôn Tình Sắc

Tổng hợp các bộ truyện ngôn tình sắc (Thịt, H, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.

Tình Biến

Tình Biến

7.5/10
8390

Trạng thái: Full

Tác giả: Thần Vụ Quang

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 84
Diễm Đế Khuynh Nhan

Diễm Đế Khuynh Nhan

7.5/10
6284

Trạng thái: Full

Tác giả: Phao Mạt Lê

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 61
Em Gái Dễ Bắt Nạt

Em Gái Dễ Bắt Nạt

7.5/10
3090

Trạng thái: Full

Tác giả: Lâm Tuyết Nhi

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 10
Trọng Sinh Nhược Thủy

Trọng Sinh Nhược Thủy

7.5/10
13500

Trạng thái: Full

Tác giả: Mộc Kiều

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 60
Chơi Đùa Em Tới Nghiện

Chơi Đùa Em Tới Nghiện

7.5/10
2367

Trạng thái: Full

Tác giả: Lăng Hề Hề

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 11
Tuyệt Ái Nô Phi

Tuyệt Ái Nô Phi

7.5/10
6372

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cận Niên

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sắc

Chương 168
Bảo Bối Thực Ngoan

Bảo Bối Thực Ngoan

7.5/10
2438

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tinh Tú Chi Quang

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 16
Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

7.5/10
8000

Trạng thái: Full

Tác giả: Phong Tư

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 108
Lửa Dục Khó Nhịn

Lửa Dục Khó Nhịn

7.5/10
3901

Trạng thái: Full

Tác giả: Tinh Hồng

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 11
50 Sắc Thái - Fifty Shades of Grey

50 Sắc Thái - Fifty Shades of Grey

7.5/10
2493

Trạng thái: Full

Tác giả: E. L. James

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 101
Ăn Em Ăn Tới Nghiện

Ăn Em Ăn Tới Nghiện

7.5/10
3510

Trạng thái: Full

Tác giả: Mễ Lộ Lộ

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 10
Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

7.5/10
4724

Trạng thái: Full

Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 115
Tình Biến
7.5/10
8390

Tác giả: Thần Vụ Quang

Thể loại: Ngôn Tình

Diễm Đế Khuynh Nhan
7.5/10
6284

Tác giả: Phao Mạt Lê

Thể loại: Ngôn Tình

Em Gái Dễ Bắt Nạt
7.5/10
3090

Tác giả: Lâm Tuyết Nhi

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh Nhược Thủy
7.5/10
13500

Tác giả: Mộc Kiều

Thể loại: Ngôn Tình

Chơi Đùa Em Tới Nghiện
7.5/10
2367

Tác giả: Lăng Hề Hề

Thể loại: Ngôn Tình

Tuyệt Ái Nô Phi
7.5/10
6372

Tác giả: Cận Niên

Thể loại: Ngôn Tình

Bảo Bối Thực Ngoan
7.5/10
2438

Tác giả: Tinh Tú Chi Quang

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau
7.5/10
8000

Tác giả: Phong Tư

Thể loại: Ngôn Tình

Lửa Dục Khó Nhịn
7.5/10
3901

Tác giả: Tinh Hồng

Thể loại: Ngôn Tình

50 Sắc Thái - Fifty Shades of Grey
7.5/10
2493

Tác giả: E. L. James

Thể loại: Ngôn Tình

Ăn Em Ăn Tới Nghiện
7.5/10
3510

Tác giả: Mễ Lộ Lộ

Thể loại: Ngôn Tình

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao
7.5/10
4724

Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên

Thể loại: Ngôn Tình

Top Ngôn Tình Sắc

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...