Truyện full
Truyện hot

Ngôn Tình Sắc

Tổng hợp các bộ truyện ngôn tình sắc (Thịt, H, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.

Hạ Cơ

Hạ Cơ

HOT
7.5/10
8028

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tưởng Cật Đa Đa Nhục

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sắc

Chương 76
Lộ Khiết

Lộ Khiết

HOT
7.5/10
3136

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Huyền Namida

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 10
Bản Lĩnh Giai Nhân

Bản Lĩnh Giai Nhân

HOT
7.5/10
3465

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 84
Từ Từ Dụ Dỗ

Từ Từ Dụ Dỗ

HOT
7.5/10
8618

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bắc Khuynh

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 86
Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào

Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào

HOT
7.5/10
4299

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phù Quang Cẩm

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 148
Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

HOT
7.5/10
6397

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thiển Mạc Mặc

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 107
Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!

Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!

HOT
7.5/10
4006

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: An Lam

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sắc

Chương 88
Vợ Chồng Cố Gia

Vợ Chồng Cố Gia

HOT
7.5/10
14169

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đào Tử Nãi Cái

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 59
Chân Long Va Phải Ác Nữ

Chân Long Va Phải Ác Nữ

HOT
7.5/10
1688

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Yểu Yểu Lĩnh Tiên

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Hài Hước

Chương 49
Cẩm Tú Đỉnh

Cẩm Tú Đỉnh

HOT
7.5/10
8133

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thần Vụ Quang

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Truyện Cung Đấu

Chương 77
Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Đỉnh Cấp Thiếu Niên

7.5/10
3229

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Third9X9

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Năng, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 117
Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

7.5/10
3474

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Huyền Huyễn

Chương 96
Hạ Cơ
7.5/10
8028

Tác giả: Tưởng Cật Đa Đa Nhục

Thể loại: Ngôn Tình

Lộ Khiết
7.5/10
3136

Tác giả: Huyền Namida

Thể loại: Ngôn Tình

Bản Lĩnh Giai Nhân
7.5/10
3465

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Ngôn Tình

Từ Từ Dụ Dỗ
7.5/10
8618

Tác giả: Bắc Khuynh

Thể loại: Ngôn Tình

Học Bá Dưỡng Vợ Ngọt Ngào
7.5/10
4299

Tác giả: Phù Quang Cẩm

Thể loại: Ngôn Tình

Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này
7.5/10
6397

Tác giả: Thiển Mạc Mặc

Thể loại: Ngôn Tình

Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!
7.5/10
4006

Tác giả: An Lam

Thể loại: Ngôn Tình

Vợ Chồng Cố Gia
7.5/10
14169

Tác giả: Đào Tử Nãi Cái

Thể loại: Ngôn Tình

Chân Long Va Phải Ác Nữ
7.5/10
1688

Tác giả: Yểu Yểu Lĩnh Tiên

Thể loại: Ngôn Tình

Cẩm Tú Đỉnh
7.5/10
8133

Tác giả: Thần Vụ Quang

Thể loại: Ngôn Tình

Đỉnh Cấp Thiếu Niên
7.5/10
3229

Tác giả: Third9X9

Thể loại: Ngôn Tình

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ
7.5/10
3474

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Thể loại: Ngôn Tình

Top Ngôn Tình Sắc

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...