Truyện full
Truyện hot

Ngôn Tình Hay

Danh sách truyện ngôn tình hay, chọn lọc dựa trên những thành viên của website.

Ý Loạn Tình Mê

Ý Loạn Tình Mê

HOT
7.5/10
2544

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mộng Tiêu Nhị

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

HOT
7.5/10
12155

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phôi Phi Vãn Vãn, Hoại Phi Vãn Vãn

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại

Chương 204
Trêu Chọc Vào Lòng Anh

Trêu Chọc Vào Lòng Anh

HOT
7.5/10
1846

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nghê Đa Hỉ

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 18
Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!

Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!

HOT
7.5/10
9428

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Miêu Mao Nho

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 205
Sủng Ái Cả Đời

Sủng Ái Cả Đời

HOT
7.5/10
4585

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nghê Đa Hỉ

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 74
Thơ Tình Trong Gió

Thơ Tình Trong Gió

HOT
7.5/10
3026

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tống Cửu Cận

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 36
Nữ Quan Vận Sự

Nữ Quan Vận Sự

HOT
7.5/10
21049

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiểu Nhục Tống

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Quan Trường, Truyện Sắc

Chương 292
Lấy Chồng Bạc Tỷ

Lấy Chồng Bạc Tỷ

HOT
7.5/10
137922

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mộc Thất Thất

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 275
Hầu Môn Kiêu Nữ

Hầu Môn Kiêu Nữ

HOT
7.5/10
9758

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Hài Hước, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Chương 108
Làm Vợ Bác Sĩ

Làm Vợ Bác Sĩ

HOT
7.5/10
23396

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lạt Tiêu

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 496
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

HOT
7.5/10
73803

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mặc Linh

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Hài Hước, Mạt Thế, Khoa Huyễn

Chương 1456
Ngày Mai Liền Hòa Ly

Ngày Mai Liền Hòa Ly

HOT
7.5/10
6081

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hải Lí Khê

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 55
Ý Loạn Tình Mê
7.5/10
2544

Tác giả: Mộng Tiêu Nhị

Thể loại: Ngôn Tình

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi
7.5/10
12155

Tác giả: Phôi Phi Vãn Vãn, Hoại Phi Vãn Vãn

Thể loại: Ngôn Tình

Trêu Chọc Vào Lòng Anh
7.5/10
1846

Tác giả: Nghê Đa Hỉ

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
7.5/10
9428

Tác giả: Miêu Mao Nho

Thể loại: Ngôn Tình

Sủng Ái Cả Đời
7.5/10
4585

Tác giả: Nghê Đa Hỉ

Thể loại: Ngôn Tình

Thơ Tình Trong Gió
7.5/10
3026

Tác giả: Tống Cửu Cận

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Quan Vận Sự
7.5/10
21049

Tác giả: Tiểu Nhục Tống

Thể loại: Ngôn Tình

Lấy Chồng Bạc Tỷ
7.5/10
137922

Tác giả: Mộc Thất Thất

Thể loại: Ngôn Tình

Hầu Môn Kiêu Nữ
7.5/10
9758

Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn

Thể loại: Ngôn Tình

Làm Vợ Bác Sĩ
7.5/10
23396

Tác giả: Lạt Tiêu

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
7.5/10
73803

Tác giả: Mặc Linh

Thể loại: Ngôn Tình

Ngày Mai Liền Hòa Ly
7.5/10
6081

Tác giả: Hải Lí Khê

Thể loại: Ngôn Tình

Top Ngôn Tình Hay

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...