Truyện full
Truyện hot

Ngôn Tình Hay

Danh sách truyện ngôn tình hay, chọn lọc dựa trên những thành viên của website.

Phu Thê Nhà Nghèo

Phu Thê Nhà Nghèo

HOT
7.5/10
30489

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lão Nạp Bất Đổng Ái

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Năng, Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước, Điền Văn, Mạt Thế

Chương 101
Tự Cẩm

Tự Cẩm

HOT
7.5/10
47582

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 395
Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

HOT
7.5/10
27726

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thủy Ti Liễu

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 261
Hầu Phu Nhân Mỗi Ngày Đều Muốn Đổi Chồng

Hầu Phu Nhân Mỗi Ngày Đều Muốn Đổi Chồng

HOT
7.5/10
1495

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hà Quan

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 22
Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

HOT
7.5/10
3502

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lam Ngải Thảo

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Hài Hước, Mạt Thế

Chương 95
Vợ Tôi Là Quý Nữ Cổ Đại

Vợ Tôi Là Quý Nữ Cổ Đại

HOT
7.5/10
2636

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Công Ngọc Hạc Minh

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 34
Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi

Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi

HOT
7.5/10
7694

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tụ Trặc

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh

Chương 66
Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu

Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu

HOT
7.5/10
2615

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cố Tranh

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Điền Văn

Chương 42
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

HOT
7.5/10
13429

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tây Trì Mi

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Chương 196
Quỷ Hôn

Quỷ Hôn

HOT
7.5/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phù Hoa

Thể loại: Ngôn Tình, Linh Dị

Chương 0
Song Bảo Trăm Tỷ: Mommy, Tới Đánh Call!

Song Bảo Trăm Tỷ: Mommy, Tới Đánh Call!

HOT
7.5/10
20259

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 235
Cô Vợ Thay Thế

Cô Vợ Thay Thế

HOT
7.5/10
102039

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lạt Tiêu

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 254
Phu Thê Nhà Nghèo
7.5/10
30489

Tác giả: Lão Nạp Bất Đổng Ái

Thể loại: Ngôn Tình

Tự Cẩm
7.5/10
47582

Tác giả: Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
7.5/10
27726

Tác giả: Thủy Ti Liễu

Thể loại: Ngôn Tình

Hầu Phu Nhân Mỗi Ngày Đều Muốn Đổi Chồng
7.5/10
1495

Tác giả: Hà Quan

Thể loại: Ngôn Tình

Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể
7.5/10
3502

Tác giả: Lam Ngải Thảo

Thể loại: Ngôn Tình

Vợ Tôi Là Quý Nữ Cổ Đại
7.5/10
2636

Tác giả: Công Ngọc Hạc Minh

Thể loại: Ngôn Tình

Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi
7.5/10
7694

Tác giả: Tụ Trặc

Thể loại: Ngôn Tình

Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu
7.5/10
2615

Tác giả: Cố Tranh

Thể loại: Ngôn Tình

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
7.5/10
13429

Tác giả: Tây Trì Mi

Thể loại: Ngôn Tình

Quỷ Hôn
7.5/10
1000

Tác giả: Phù Hoa

Thể loại: Ngôn Tình

Song Bảo Trăm Tỷ: Mommy, Tới Đánh Call!
7.5/10
20259

Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Vợ Thay Thế
7.5/10
102039

Tác giả: Lạt Tiêu

Thể loại: Ngôn Tình

Top Ngôn Tình Hay

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...