Truyện full
Truyện hot

Đam Mỹ H Văn

Tổng hợp các bộ truyện đa mỹ H văn (thịt, sắc, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.

Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

7.5/10
1472

Trạng thái: Full

Tác giả: Hậu Dĩ

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 42
Phương Pháp Trả Thù Tình Địch Tốt Nhất

Phương Pháp Trả Thù Tình Địch Tốt Nhất

HOT
7.5/10
2988

Trạng thái: Full

Tác giả: Quan Chỉ Ir

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 70
Tao 0 Nhật Ký

Tao 0 Nhật Ký

7.5/10
1250

Trạng thái: Full

Tác giả: Wy Tử Mạch

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 10
Tẩy Trắng Ái Tình

Tẩy Trắng Ái Tình

7.5/10
1147

Trạng thái: Full

Tác giả: Vũ Thiên

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 10
Xuyên Qua Hoang Dã

Xuyên Qua Hoang Dã

7.5/10
1414

Trạng thái: Full

Tác giả: Linh Thệ

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sắc, Huyền Huyễn

Chương 73
Thắng Giả Vi Vương

Thắng Giả Vi Vương

7.5/10
1067

Trạng thái: Full

Tác giả: Xà Hạt Điểm Điểm

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 20
Thập Nhị Thánh Thú Cung

Thập Nhị Thánh Thú Cung

7.5/10
1346

Trạng thái: Full

Tác giả: Ma Cô Diện Nhân

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sắc, Huyền Huyễn

Chương 98
Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

HOT
7.5/10
1825

Trạng thái: Full

Tác giả: Ssy124

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc, Truyện Cung Đấu

Chương 82
Thiên Đường Của Dã Thú

Thiên Đường Của Dã Thú

7.5/10
1777

Trạng thái: Full

Tác giả: f11223385

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 44
Thâm Tình Vô Dụng

Thâm Tình Vô Dụng

7.5/10
1104

Trạng thái: Full

Tác giả: Thị Tửu Cật Trà

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 6
Yêu Đội

Yêu Đội

HOT
7.5/10
2427

Trạng thái: Full

Tác giả: Sơ Hòa

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 96
Làm Hư

Làm Hư

7.5/10
2402

Trạng thái: Full

Tác giả: Na Khả Lộ Lộ

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 36
Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp
7.5/10
1472

Tác giả: Hậu Dĩ

Thể loại: Truyện Ngược

Phương Pháp Trả Thù Tình Địch Tốt Nhất
7.5/10
2988

Tác giả: Quan Chỉ Ir

Thể loại: Đam Mỹ

Tao 0 Nhật Ký
7.5/10
1250

Tác giả: Wy Tử Mạch

Thể loại: Đam Mỹ

Tẩy Trắng Ái Tình
7.5/10
1147

Tác giả: Vũ Thiên

Thể loại: Truyện Ngược

Xuyên Qua Hoang Dã
7.5/10
1414

Tác giả: Linh Thệ

Thể loại: Xuyên Không

Thắng Giả Vi Vương
7.5/10
1067

Tác giả: Xà Hạt Điểm Điểm

Thể loại: Đam Mỹ

Thập Nhị Thánh Thú Cung
7.5/10
1346

Tác giả: Ma Cô Diện Nhân

Thể loại: Xuyên Không

Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)
7.5/10
1825

Tác giả: Ssy124

Thể loại: Cổ Đại

Thiên Đường Của Dã Thú
7.5/10
1777

Tác giả: f11223385

Thể loại: Đam Mỹ

Thâm Tình Vô Dụng
7.5/10
1104

Tác giả: Thị Tửu Cật Trà

Thể loại: Đam Mỹ

Yêu Đội
7.5/10
2427

Tác giả: Sơ Hòa

Thể loại: Truyện Ngược

Làm Hư
7.5/10
2402

Tác giả: Na Khả Lộ Lộ

Thể loại: Đam Mỹ

Top Đam Mỹ H Văn

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...