Truyện full
Truyện hot

Đam Mỹ H Văn

Tổng hợp các bộ truyện đa mỹ H văn (thịt, sắc, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.

Kế Lão Bà

Kế Lão Bà

HOT
7.5/10
2191

Trạng thái: Full

Tác giả: Tố Lạp, SuraChan

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 28
Sẽ Hỏng Mất, Nhẹ Chút

Sẽ Hỏng Mất, Nhẹ Chút

HOT
7.5/10
5958

Trạng thái: Full

Tác giả: Ô Mông Tiểu Yến

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 82
Đại Thần, Bà Xã Anh Đến Rồi!

Đại Thần, Bà Xã Anh Đến Rồi!

7.5/10
2065

Trạng thái: Full

Tác giả: Dục Hiểu

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Đoản Văn, Võng Du

Chương 19
Nhựu Lận Đại Thí Cổ Mỹ Nhân Y Sinh

Nhựu Lận Đại Thí Cổ Mỹ Nhân Y Sinh

HOT
7.5/10
1284

Trạng thái: Full

Tác giả: Vô Địch Kiêm Gia Đại Nữ Vương

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 10
Tốt, Em Nói Đó

Tốt, Em Nói Đó

7.5/10
1752

Trạng thái: Full

Tác giả: Tam Thập Tửu

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 101
Không Lối Thoát - Es Lưu

Không Lối Thoát - Es Lưu

HOT
7.5/10
2281

Trạng thái: Full

Tác giả: Es Lưu

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 33
Sủng Phu

Sủng Phu

HOT
7.5/10
2924

Trạng thái: Full

Tác giả: Sa Đề

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 84
Song Tu

Song Tu

HOT
7.5/10
3081

Trạng thái: Full

Tác giả: Thất Nguyệt Thịnh Hạ

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc, Tiên Hiệp

Chương 38
Ôn Văn Nho Nhã

Ôn Văn Nho Nhã

HOT
7.5/10
2934

Trạng thái: Full

Tác giả: Mặc Hắc Hoa

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 117
Tù Binh Của Ông Trùm Mafia

Tù Binh Của Ông Trùm Mafia

7.5/10
1805

Trạng thái: Full

Tác giả: Thanh Tĩnh

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 10
Tội Ái (Tình Yêu Tội Lỗi)

Tội Ái (Tình Yêu Tội Lỗi)

7.5/10
1151

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Diệu Âm

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 6
Cưỡng Chế Ái Chi Đường Quả Dụ Hoặc

Cưỡng Chế Ái Chi Đường Quả Dụ Hoặc

HOT
7.5/10
2902

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 75
Kế Lão Bà
7.5/10
2191

Tác giả: Tố Lạp, SuraChan

Thể loại: Truyện Ngược

Sẽ Hỏng Mất, Nhẹ Chút
7.5/10
5958

Tác giả: Ô Mông Tiểu Yến

Thể loại: Đam Mỹ

Đại Thần, Bà Xã Anh Đến Rồi!
7.5/10
2065

Tác giả: Dục Hiểu

Thể loại: Đam Mỹ

Nhựu Lận Đại Thí Cổ Mỹ Nhân Y Sinh
7.5/10
1284

Tác giả: Vô Địch Kiêm Gia Đại Nữ Vương

Thể loại: Đam Mỹ

Tốt, Em Nói Đó
7.5/10
1752

Tác giả: Tam Thập Tửu

Thể loại: Đam Mỹ

Không Lối Thoát - Es Lưu
7.5/10
2281

Tác giả: Es Lưu

Thể loại: Đam Mỹ

Sủng Phu
7.5/10
2924

Tác giả: Sa Đề

Thể loại: Xuyên Không

Song Tu
7.5/10
3081

Tác giả: Thất Nguyệt Thịnh Hạ

Thể loại: Cổ Đại

Ôn Văn Nho Nhã
7.5/10
2934

Tác giả: Mặc Hắc Hoa

Thể loại: Đam Mỹ

Tù Binh Của Ông Trùm Mafia
7.5/10
1805

Tác giả: Thanh Tĩnh

Thể loại: Truyện Ngược

Tội Ái (Tình Yêu Tội Lỗi)
7.5/10
1151

Tác giả: Diệu Âm

Thể loại: Truyện Ngược

Cưỡng Chế Ái Chi Đường Quả Dụ Hoặc
7.5/10
2902

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Top Đam Mỹ H Văn

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...