Truyện full
Truyện hot

Đam Mỹ H Văn

Tổng hợp các bộ truyện đa mỹ H văn (thịt, sắc, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.

Thú Nhân Tinh Cầu

Thú Nhân Tinh Cầu

HOT
7.5/10
4272

Trạng thái: Full

Tác giả: Phong Chi Vạn Lý

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Sắc, Khoa Huyễn

Chương 326
Yêu Quá Khó Khăn

Yêu Quá Khó Khăn

7.5/10
2150

Trạng thái: Full

Tác giả: Glum

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 22
Điều Giáo Dục Vọng Đô Thị

Điều Giáo Dục Vọng Đô Thị

HOT
7.5/10
2153

Trạng thái: Full

Tác giả: Ngã Hữu Bạo Nha

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 19
Yêu Thương - Vi Duyến Giao Cảnh Thụy Nam Đường

Yêu Thương - Vi Duyến Giao Cảnh Thụy Nam Đường

7.5/10
1512

Trạng thái: Full

Tác giả: Vi Duyến Giao Cảnh Thụy Nam Đường

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 27
Nhân Sinh Trong Sách

Nhân Sinh Trong Sách

7.5/10
1864

Trạng thái: Full

Tác giả: Luyến_KOEI

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 84
Tu Tiên Chi Ma Thể

Tu Tiên Chi Ma Thể

7.5/10
2708

Trạng thái: Full

Tác giả: Nam Chi

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Huyền Huyễn

Chương 86
Mộng Xuân Tùy Tâm Sở Dục

Mộng Xuân Tùy Tâm Sở Dục

7.5/10
1346

Trạng thái: Full

Tác giả: Vân thăng

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 9
Quý Ngọc

Quý Ngọc

7.5/10
1922

Trạng thái: Full

Tác giả: A Đậu

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 43
Nếu Như Yêu - Do Khê

Nếu Như Yêu - Do Khê

7.5/10
2783

Trạng thái: Full

Tác giả: Do Khê

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 69
Thanh Xuyên

Thanh Xuyên

7.5/10
1500

Trạng thái: Full

Tác giả: A Đậu

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 36
Linh Xâm

Linh Xâm

7.5/10
1314

Trạng thái: Full

Tác giả: Mặc Vũ Yên Dạ

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Huyền Huyễn

Chương 11
Phục Hợp

Phục Hợp

HOT
7.5/10
3476

Trạng thái: Full

Tác giả: Dạ Thanh

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 17
Thú Nhân Tinh Cầu
7.5/10
4272

Tác giả: Phong Chi Vạn Lý

Thể loại: Xuyên Không

Yêu Quá Khó Khăn
7.5/10
2150

Tác giả: Glum

Thể loại: Truyện Ngược

Điều Giáo Dục Vọng Đô Thị
7.5/10
2153

Tác giả: Ngã Hữu Bạo Nha

Thể loại: Đam Mỹ

Yêu Thương - Vi Duyến Giao Cảnh Thụy Nam Đường
7.5/10
1512

Tác giả: Vi Duyến Giao Cảnh Thụy Nam Đường

Thể loại: Truyện Ngược

Nhân Sinh Trong Sách
7.5/10
1864

Tác giả: Luyến_KOEI

Thể loại: Xuyên Không

Tu Tiên Chi Ma Thể
7.5/10
2708

Tác giả: Nam Chi

Thể loại: Đam Mỹ

Mộng Xuân Tùy Tâm Sở Dục
7.5/10
1346

Tác giả: Vân thăng

Thể loại: Đam Mỹ

Quý Ngọc
7.5/10
1922

Tác giả: A Đậu

Thể loại: Xuyên Không

Nếu Như Yêu - Do Khê
7.5/10
2783

Tác giả: Do Khê

Thể loại: Đam Mỹ

Thanh Xuyên
7.5/10
1500

Tác giả: A Đậu

Thể loại: Xuyên Không

Linh Xâm
7.5/10
1314

Tác giả: Mặc Vũ Yên Dạ

Thể loại: Đam Mỹ

Phục Hợp
7.5/10
3476

Tác giả: Dạ Thanh

Thể loại: Đam Mỹ

Top Đam Mỹ H Văn

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...