Truyện full
Truyện hot

Đam Mỹ H Văn

Tổng hợp các bộ truyện đa mỹ H văn (thịt, sắc, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.

Dư Viễn

Dư Viễn

HOT
7.5/10
3555

Trạng thái: Full

Tác giả: Nhất Lạp Nhi

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 24
Oan Gia Cổn Nhất Sàng

Oan Gia Cổn Nhất Sàng

7.5/10
1675

Trạng thái: Full

Tác giả: Lâm Bội

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 11
Hàng Xóm Nhỏ

Hàng Xóm Nhỏ

7.5/10
3477

Trạng thái: Full

Tác giả: Trừ Đồ, Meris, Hắc Hắc Đích Hải

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 28
Thiên Nhai Khách

Thiên Nhai Khách

7.5/10
2194

Trạng thái: Full

Tác giả: Priest

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc, Hài Hước

Chương 79
Hôn Ước Gia Tộc

Hôn Ước Gia Tộc

HOT
7.5/10
4707

Trạng thái: Full

Tác giả: Khiết Khiết

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 33
Xuất Môn Ước Pháo Quên Mang Điểu

Xuất Môn Ước Pháo Quên Mang Điểu

7.5/10
1454

Trạng thái: Full

Tác giả: 随手搞搞/莫里/弃妇A

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Hài Hước

Chương 14
Tuyến Xe Cuối

Tuyến Xe Cuối

7.5/10
2220

Trạng thái: Full

Tác giả: Lục Chích Dương

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 12
Lưới Tình Cố Chấp Yêu

Lưới Tình Cố Chấp Yêu

7.5/10
1412

Trạng thái: Full

Tác giả: Nguyệt Quang Vật Ngữ

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 10
Tối Chung Lưu Phóng

Tối Chung Lưu Phóng

7.5/10
2064

Trạng thái: Full

Tác giả: Hà Hán

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 133
Nhất Tâm Chi Cách

Nhất Tâm Chi Cách

7.5/10
1614

Trạng thái: Full

Tác giả: Phong Vô Hoa

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 43
Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)

Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)

HOT
7.5/10
2332

Trạng thái: Full

Tác giả: Mê Dương

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 45
Lão Tài Xế Thụ Cùng Lão Công Của Hắn Đại Khí Sinh Hoạt

Lão Tài Xế Thụ Cùng Lão Công Của Hắn Đại Khí Sinh Hoạt

7.5/10
1959

Trạng thái: Full

Tác giả: Người Xấu Liền Muốn Đọc Sách Nhiều

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Hài Hước

Chương 10

Top Đam Mỹ H Văn

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...