Truyện full
Truyện hot

Đam Mỹ H Văn

Tổng hợp các bộ truyện đa mỹ H văn (thịt, sắc, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.

Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

HOT
7.5/10
4182

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lưu Thủy Thủy

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 37
Thị Tỉnh

Thị Tỉnh

HOT
7.5/10
9999

Trạng thái: Full

Tác giả: Lưu Thủy Thủy

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Điền Văn, Đô Thị

Chương 48
Thao Khóc Lão Sư

Thao Khóc Lão Sư

7.5/10
4303

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hiệp Tổng Công

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 6
Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

7.5/10
2529

Trạng thái: Full

Tác giả: Đằng La Luyến Nguyệt

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 117
Mỹ Nhân Thụ Dạy Dỗ Hằng Ngày

Mỹ Nhân Thụ Dạy Dỗ Hằng Ngày

7.5/10
4116

Trạng thái: Full

Tác giả: Mê Mê Mê

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 6
Cách Vách Trúc Mã

Cách Vách Trúc Mã

7.5/10
2972

Trạng thái: Full

Tác giả: Hủ Phi

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 7
Trọng Sinh Chi Ngã Tâm Phỉ Thạch

Trọng Sinh Chi Ngã Tâm Phỉ Thạch

7.5/10
3480

Trạng thái: Full

Tác giả: Kim Nhị

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Trọng Sinh

Chương 35
Ngày Gió Nổi Lên

Ngày Gió Nổi Lên

7.5/10
4195

Trạng thái: Full

Tác giả: Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 60
Hiện Đại Hậu Cung

Hiện Đại Hậu Cung

7.5/10
2555

Trạng thái: Full

Tác giả: Tiểu A Ca

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 56
Sơ Hạ Trong Tôi

Sơ Hạ Trong Tôi

HOT
7.5/10
5875

Trạng thái: Full

Tác giả: Bạch Giới Tử

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 61
Thôi Miên Sư Đích Tính Phúc Sinh Hoạt

Thôi Miên Sư Đích Tính Phúc Sinh Hoạt

7.5/10
1793

Trạng thái: Full

Tác giả: Dainanson

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 34
Phụ Ái Như Sơn, Huynh Hữu Đệ Công

Phụ Ái Như Sơn, Huynh Hữu Đệ Công

7.5/10
3089

Trạng thái: Full

Tác giả: Khiếu Nhã Tiểu Nhục Nhục

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 21

Top Đam Mỹ H Văn

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...