Đại Tranh Chi Thế


Trải qua một đợt chỉnh biên tổ hợp, Kinh Lâm và Lữ Thiên để lại cho Tịch Bân hai trăm tên lính phục sức và vũ khí đầy đủ nhất, thể trạng cường tráng nhất, mang theo số nhân mã còn lại, rơi nước mắt chia tay với Tịch Bân, rồi hướng về phía Ngải thành Vệ quốc mà đi.


Chỉ còn lại hai trăm vệ binh, gánh nặng đã nhẹ nhàng hơn, từ đây Tịch Bân sẽ không cần đi quá nhanh. Tịch Bân mang theo h