Chung Hỉ Tửu FULL
7.8/10
2345

Tác giả Phong Tỷ Chưa Ăn Cơm
- "Trước nhà có gốc Kim Chung

Quanh năm nở rộ, hương nhạt bay xa.

Kim Chung bách niên thành người,

Tương ngộ bất ngữ, từ biệt vô ngôn."

Có nàng hoa yêu chờ đợi chàng thư sinh qua năm trăm năm...


Thân mời SStruyen.com

7.8/10
2345
Chung Hỉ Tửu FULL

Tác giả Phong Tỷ Chưa Ăn Cơm
- "Trước nhà có gốc Kim Chung

Quanh năm nở rộ, hương nhạt bay xa.

Kim Chung bách niên thành người,

Tương ngộ bất ngữ, từ biệt vô ngôn."

Có nàng hoa yêu chờ đợi chàng thư sinh qua năm trăm năm...


Thân mời SStruyen.com

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
BÌNH LUẬN TRUYỆN