Chưa Thấy Qua Omega Biết Đánh Nhau Sao?
7.8/10
5202

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn, Đoản Văn

Nguồn: Internet

Trạng thái: Full

--Mở đầu:
- Diệp Lăng là một Omega. Hơn nữa là một Omega đặc biệt chuyên lo chuyện bao đồng.

Cho nên lúc hắn đi đến cửa sau hộp đêm hút thuốc, kết quả nhìn thấy một đám người Alpha cao to đem một nữ Beta nhỏ gầy bức đến góc tường, hắn chút do dự liền lựa chọn ra tay cứu giúp.

Nga! đúng rồi còn quên nói, Diệp Lăng là Omega, đặc biệt là Omega có thể đánh nhau.

Sáu tuổi, hắn đánh bại tiểu bá vương trong trường. Chín tuổi, hắn thành tiểu bá vương lừng lẫy nổi danh ở tiểu học. Mười hai tuổi có người hẹn hắn ra cửa sau, hắn một Omega xách theo gậy đem những Alpha không quen từng người từng người đánh một lần, từ đó có danh tiếng là đại ca sơ trung.

Tuy rằng lúc cao trung hắn một lòng nhảy vào học trong biển(*), còn lừng lẫy nổi danh được người khác gọi là học bá đại học, nhưng tốt nghiệp nhiều năm như vậy, hắn tự mình huấn luyện mỗi một ngày không được đánh nhau.

SSTRUYEN.

7.8/10
5202
Chưa Thấy Qua Omega Biết Đánh Nhau Sao?

Tác giả :

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn, Đoản Văn

Nguồn: Internet

Trạng thái: Full

--Mở đầu:
- Diệp Lăng là một Omega. Hơn nữa là một Omega đặc biệt chuyên lo chuyện bao đồng.

Cho nên lúc hắn đi đến cửa sau hộp đêm hút thuốc, kết quả nhìn thấy một đám người Alpha cao to đem một nữ Beta nhỏ gầy bức đến góc tường, hắn... không chút do dự liền lựa chọn ra tay cứu giúp.

Nga! đúng rồi còn quên nói, Diệp Lăng là Omega, đặc biệt là Omega có thể đánh nhau.

Sáu tuổi, hắn đánh bại tiểu bá vương trong trường. Chín tuổi, hắn thành tiểu bá vương lừng lẫy nổi danh ở tiểu học. Mười hai tuổi có người hẹn hắn ra cửa sau, hắn một Omega xách theo gậy đem những Alpha không quen từng người từng người đánh một lần, từ đó có danh tiếng là đại ca sơ trung.

Tuy rằng lúc cao trung hắn một lòng nhảy vào học trong biển(*), còn lừng lẫy nổi danh được người khác gọi là học bá đại học, nhưng tốt nghiệp nhiều năm như vậy, hắn tự mình huấn luyện mỗi một ngày không được đánh nhau.

SSTRUYEN.

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

Thượng Ẩn - Tám Năm Xa Cách

Thượng Ẩn - Tám Năm Xa Cách

8.5/10
10929

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: FULL

Dã Lang Ái Cật Nộn Đậu Hủ

Dã Lang Ái Cật Nộn Đậu Hủ

7.5/10
2243

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Dụ Dạ

Dụ Dạ

7.5/10
32263

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Trạng thái: Full

Túy Hóa Ấm - Tiêu

Túy Hóa Ấm - Tiêu

7.5/10
1732

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Trạng thái: Full

Tang Thế Sinh Tồn

Tang Thế Sinh Tồn

7.5/10
10789

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Mạt Thế

Trạng thái: Full

Dữ Lang Cộng Vũ

Dữ Lang Cộng Vũ

7.5/10
6725

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Trạng thái: Full

Võng Du Chi Bạo Quân

Võng Du Chi Bạo Quân

7.5/10
8551

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Trạng thái: Full

BÌNH LUẬN TRUYỆN