Chân Linh Cửu Biến


Diêu Dũng thì đào thải người đứng đầu "Ngũ tú" là Lâm Thịnh thuộc phân đội thứ nhất, tiến vào tứ cường, đáng tiếc không thể tiến thêm một bước.


Đến đây, phân đội thứ bảy kết thúc biểu hiện ở kỳ tỷ thí, Lưu tiên trưởng mặc dù đối với Diêu Dũng không thể tiến vào chung kết, Lục Bình bỏ cuộc vòng mười sáu tranh tám cũng rất tiếc nuối, nhưng phân đội thứ bảy vẫn đứng hàng thứ ba trong hai mươi phân đội, lấy được tám mươi khối trung phẩm linh thạch tiến thắng cuộc. Trừ đi hai mươi khối tiền vốn, kiếm được sáu mươi trung phẩm linh thạch, tương đương với sáu ngàn hạ phẩm linh thạch. Đây đối với Dung huyết kỳ tu sĩ là một khoản tài phú không ít.


Lưu tiên trưởng tâm tình thật tốt sau khi nghe Lục Bình bế quan kết thúc, liên tiếp giảng ba ngày về tu luyện tâm đắc cho tất cả đệ tử đã thành công thăng cấp ba thuộc phân đội thứ bảy, trong lúc nhất thời khiến cho đệ tử phân đội thứ bảy thu hoạch khá nhiều.


Sáng sớm ngày hôm đó, Lục Bình theo mọi người tu luyện hoàn tất, lại bị Lưu tiên trưởng đơn độc gọi lại. Lục Bình tu vi đạt tới Luyện khí tầng tám, theo lẽ thường thì phải được ưu tiên trưởng đơn độc ba ngày dạy dỗ. Nhưng trước bởi vì Lục Bình cần khôi phục thương thế, củng cố tu vi, một mực không thể tiếp nhận đơn độc chỉ đạo. Bây giờ Lục Bình hết thảy đều ổn, cho dù Lưu tiên trưởng không gọi hắn, hắn cũng có chút không thể chờ đợi.


Phân đội thứ bảy ở nửa năm sau sẽ phải thăng làm phân đội đệ tử cấp ba, Lưu tiên trưởng vẫn là Lĩnh đội tiên trưởng. Lần này phân đội thứ bảy thành tích tốt hơn, có


một phần đệ tử có thể bổ sung đến các phân đội có ít đệ tử lên cấp. Nhưng số người đi cũng chỉ là một số ít, hơn nữa không thể nào cho đi Luyện khí hậu kỳ đệ tử, trừ phi Lưu tiên trưởng đầu óc có vấn đề.


Lục Bình bây giờ còn là thập huynh trưởng, nhưng đã được phân đội đệ tử công nhận là cao thủ kề dưới Diêu Dũng cùng Đỗ Phong, cho dù là Sử Linh Linh cũng không phải là đối thủ. Đối với chuyện này Sử Linh Linh không nói gì, dù sao trong tỷ thí Lục Bình lấy Luyện khí tầng bảy tu vi đại chiến Lãnh Thiến tu vi cao hơn mình hai tầng, oanh động toàn bộ biệt viện, theo tin đồn còn chiếm được đoán đan kỳ chân nhân tại chỗ lúc ấy tán thưởng.


Cho dù có người không phục, cũng sẽ không vào lúc này ló đầu ra khiêu chiến Lục Bình.


Ngược lại ở Lục Bình trong lúc dưỡng thương, Trương Tự Thành khiêu chiến Lý Thành thành công, trở thành đệ tử thứ mười một, Sử Linh Linh cũng đem đệ tử thứ ba đánh bại.

Ngược lại ở Lục Bình trong lúc dưỡng thương, Trương Tự Thành khiêu chiến Lý Thành thành công, trở thành đệ tử thứ mười một, Sử Linh Linh cũng đem đệ tử thứ ba đánh bại.


Bây giờ Chân Linh Biệt Viện Đệ tử cấp hai lưu truyền câu nói "Tứ kiệt, Ngũ tú, Thất mãnh", đối tượng là người lọt vào vòng tỷ thí mười sáu cường. Lục Bình danh liệt vào một trong "Thất mãnh", điều này làm cho Lục Bình kinh ngạc một trận.


Cái túi vải nho nhỏ này bên trong có bố trí một không gian, có thể bỏ vào đó đại lượng đồ đạc, hơn nữa lấy ra dùng cũng tiện lợi. Lục Bình đã mong ước có nó từ lâu, vốn muốn tỷ thí xong dù gì cũng ở phường thị mua một cái. Không ngờ lần này phần thưởng của kỳ tỷ thí đều dùng một trữ vật đại nhỏ phụ tặng theo.


Lần này lại tiết kiệm một khoản linh thạch.


Lục Bình đem linh lực rót vào trong trữ vật đại. Trữ vật đại chỉ cần hướng vào trong đó truyền vào linh lực liền có thể sử dụng. Dĩ nhiên, nếu là đến Dung huyết kỳ, còn có thể vận dụng thần thức ở trữ vật đại khắc vẽ trận pháp, từ đó chỉ có trữ vật đại chủ nhân có thể sử dụng. Bây giờ Lục Bình chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất sử dụng trữ vật đại.


"Hoa lạp lạp", phần thưởng bị Lục Bình toàn bộ đổ ra trước người.


Luyện khí hậu kỳ đệ tử tham gia tỷ thí được cấp hai mươi khối linh thạch. Tiến vào vòng sáu mươi bốn cường phần thưởng là bốn mươi linh thạch, vòng ba mươi hai cường phần thưởng đan dược hai mươi viên. Lục Bình sau khi tiến vào Luyện khí tầng tám, Tịnh huyết đan trước nay thường dùng hiệu quả không còn quá rõ ràng nữa, vừa khéo phải đổi thành Tinh huyết đan ẩn chứa nhiều linh lực hơn, thích hợp hơn cho Luyện khí tầng tám tu sĩ sử dụng.


Về phần tiến vào vòng mười sáu tên cường, phần thưởng được Lục Bình cố ý yêu cầu một thanh phi độn pháp khí. Hắn đã có một công kích pháp khí “Sơn Băng” ấn, một món chuyên phòng thủ là Gương đồng, vừa đúng thiếu hụt một thanh phi độn pháp khí dùng cho bay chuyển và chạy trốn.


Lục Bình luôn cảm thấy tông môn lần này đột nhiên mở rộng phạm vi phần thưởng cùng mức độ thưởng, nhưng lại không hướng đệ tử giải thích nguyên nhân, luôn là có mục đích gì đó, liền lưu tâm để ý. Lục Bình không tin cái gì mà "Biệt viện đệ tử tu hành cố gắng, thành tích hỉ nhân, tông môn cố ý mở rộng phần thưởng" giải thích “mị dân” đó.


Tuy nói một mực có lời đồn đãi nói mấy chục năm gần đây, Chân Linh Phái đệ tử tu hành tiến bộ mau hơn đệ tử những tông môn khác một bậc, thực lực từ từ hùng hậu hơn hẳn. Nhưng cái này cho là sự thật, cũng chỉ là thắng được một bậc, còn xa mới đến mức để cho tông môn gia tăng phần thưởng đến trình độ như thế.


Những chuyện này còn xa mới đến những kẻ như Lục Bình có thể tiếp xúc, tìm hiểu. Bây giờ Lục Bình chỉ có lợi dụng hết thảy cơ hội gia tăng thực lực của mình, về phần đón nhận những phần thưởng này, sau đó hắn phải trả giá cái gì đó, Lục Bình cũng bất chấp.


Lần này phân đội thứ bảy thành tích tiến nhanh, khiến cho Lưu tiên trưởng thu nhập tăng hơn rất nhiều.


Lục Bình dừng bước vòng mười sáu cường, Diêu Dũng cùng Đỗ Phong tiến vào tám cường, lấy được phần thưởng Dung Huyết Đan. Sau đó Đỗ Phong gặp một vị đệ tử đã đạt đến Luyện khí chín tầng điên phong, đang sử dụng một món phòng thủ pháp khí cấp thấp cùng một món trung phẩm pháp khí, Đỗ Phong bất hạnh lạc bại.


Diêu Dũng thì đào thải người đứng đầu "Ngũ tú" là Lâm Thịnh thuộc phân đội thứ nhất, tiến vào tứ cường, đáng tiếc không thể tiến thêm một bước.


Đến đây, phân đội thứ bảy kết thúc biểu hiện ở kỳ tỷ thí, Lưu tiên trưởng mặc dù đối với Diêu Dũng không thể tiến vào chung kết, Lục Bình bỏ cuộc vòng mười sáu tranh tám cũng rất tiếc nuối, nhưng phân đội thứ bảy vẫn đứng hàng thứ ba trong hai mươi phân đội, lấy được tám mươi khối trung phẩm linh thạch tiến thắng cuộc. Trừ đi hai mươi khối tiền vốn, kiếm được sáu mươi trung phẩm linh thạch, tương đương với sáu ngàn hạ phẩm linh thạch. Đây đối với Dung huyết kỳ tu sĩ là một khoản tài phú không ít.


Lưu tiên trưởng tâm tình thật tốt sau khi nghe Lục Bình bế quan kết thúc, liên tiếp giảng ba ngày về tu luyện tâm đắc cho tất cả đệ tử đã thành công thăng cấp ba thuộc phân đội thứ bảy, trong lúc nhất thời khiến cho đệ tử phân đội thứ bảy thu hoạch khá nhiều.

Lưu tiên trưởng tâm tình thật tốt sau khi nghe Lục Bình bế quan kết thúc, liên tiếp giảng ba ngày về tu luyện tâm đắc cho tất cả đệ tử đã thành công thăng cấp ba thuộc phân đội thứ bảy, trong lúc nhất thời khiến cho đệ tử phân đội thứ bảy thu hoạch khá nhiều.


Sáng sớm ngày hôm đó, Lục Bình theo mọi người tu luyện hoàn tất, lại bị Lưu tiên trưởng đơn độc gọi lại. Lục Bình tu vi đạt tới Luyện khí tầng tám, theo lẽ thường thì phải được ưu tiên trưởng đơn độc ba ngày dạy dỗ. Nhưng trước bởi vì Lục Bình cần khôi phục thương thế, củng cố tu vi, một mực không thể tiếp nhận đơn độc chỉ đạo. Bây giờ Lục Bình hết thảy đều ổn, cho dù Lưu tiên trưởng không gọi hắn, hắn cũng có chút không thể chờ đợi.


Phân đội thứ bảy ở nửa năm sau sẽ phải thăng làm phân đội đệ tử cấp ba, Lưu tiên trưởng vẫn là Lĩnh đội tiên trưởng. Lần này phân đội thứ bảy thành tích tốt hơn, có


một phần đệ tử có thể bổ sung đến các phân đội có ít đệ tử lên cấp. Nhưng số người đi cũng chỉ là một số ít, hơn nữa không thể nào cho đi Luyện khí hậu kỳ đệ tử, trừ phi Lưu tiên trưởng đầu óc có vấn đề.


Lục Bình bây giờ còn là thập huynh trưởng, nhưng đã được phân đội đệ tử công nhận là cao thủ kề dưới Diêu Dũng cùng Đỗ Phong, cho dù là Sử Linh Linh cũng không phải là đối thủ. Đối với chuyện này Sử Linh Linh không nói gì, dù sao trong tỷ thí Lục Bình lấy Luyện khí tầng bảy tu vi đại chiến Lãnh Thiến tu vi cao hơn mình hai tầng, oanh động toàn bộ biệt viện, theo tin đồn còn chiếm được đoán đan kỳ chân nhân tại chỗ lúc ấy tán thưởng.


Cho dù có người không phục, cũng sẽ không vào lúc này ló đầu ra khiêu chiến Lục Bình.


Ngược lại ở Lục Bình trong lúc dưỡng thương, Trương Tự Thành khiêu chiến Lý Thành thành công, trở thành đệ tử thứ mười một, Sử Linh Linh cũng đem đệ tử thứ ba đánh bại.


Bây giờ Chân Linh Biệt Viện Đệ tử cấp hai lưu truyền câu nói "Tứ kiệt, Ngũ tú, Thất mãnh", đối tượng là người lọt vào vòng tỷ thí mười sáu cường. Lục Bình danh liệt vào một trong "Thất mãnh", điều này làm cho Lục Bình kinh ngạc một trận.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận