Buông Tha Cho Ta Được Không
7.5/10
3138

Tác giả: Thanh Dương

Thể loại: Đam Mỹ

Nguồn:

Trạng thái: Full

Ta thường nghĩ nếu lúc đó không lựa chọn học
 viện quý tộc A Đại này, nếu lúc đó không vì hiệu trưởng hứa
 hẹn miễn toàn bộ học phí mà động tâm thì có phải hay không về
sau cuộc sống sẽ bình tĩnh rất nhiều? Hoặc là ta không phải lẻ một
mình mà là xuất thân tốt bụng?
Có phải hay không đám đệ tử nhà giàu đó sẽ không bởi vì ta vô quyền vô thế mà đau khổ dây dưa?

7.5/10
3138
Buông Tha Cho Ta Được Không

Tác giả : Thanh Dương

Thể loại: Đam Mỹ

Nguồn:

Trạng thái: Full

Ta thường nghĩ nếu lúc đó không lựa chọn học
 viện quý tộc A Đại này, nếu lúc đó không vì hiệu trưởng hứa
 hẹn miễn toàn bộ học phí mà động tâm thì có phải hay không về
sau cuộc sống sẽ bình tĩnh rất nhiều? Hoặc là ta không phải lẻ... loi một
mình mà là xuất thân tốt bụng?
Có phải hay không đám đệ tử nhà giàu đó sẽ không bởi vì ta vô quyền vô thế mà đau khổ dây dưa?

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

Hấp Dẫn Nơi Đầu Mũi

Hấp Dẫn Nơi Đầu Mũi

7.5/10
3011

Tác giả: Tiểu Tô Nhụ, Tô Uẩn Chi

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

10 Tuổi VS 17 Tuổi

10 Tuổi VS 17 Tuổi

7.5/10
2441

Tác giả: Tử Hàn

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

7.5/10
17823

Tác giả: Nhĩ Nhã

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Nguyện Thua Cuộc

Nguyện Thua Cuộc

7.5/10
1594

Tác giả: Phi Ngôn Phi Mặc

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Trạng thái: Full

Chung Cực Lam Ấn

Chung Cực Lam Ấn

7.5/10
6049

Tác giả: Priest

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Trạng thái: Full

Đảo Mộng Tưởng

Đảo Mộng Tưởng

7.5/10
3273

Tác giả: Bạch Chỉ

Thể loại: Đam Mỹ

Trạng thái: Full

Nhấn Mở Bình Luận